Aktualności http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosci.xml 2017-02-17T12:45:12Z http://rpo.lubelskie.pl/favicon.ico Konsultacje kryteriów wyboru projektów 2017-02-17T12:45:12Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-604-konsultacje_kryteriow_wyboru_projektow.html Rozpoczynamy konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym dla działań: 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne - Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego Sprawdź jak zgłosić uwagi i... Wydłużenia terminu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16 2017-02-09T14:00:39Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-596-wydluzenia_terminu_oceny_formalnej.html Informujemy o wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna w ramach konkursu zamkniętego Regionalnego... Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne - Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu - konsultacje kryteriów wyboru projektów 2017-02-06T08:25:21Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-593-dzialanie_11_2_uslugi_spoleczne_i.html Rozpoczynamy konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym dla działania: 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne - Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem wad postawy oraz... Wyniki konsultacji społecznych propozycji kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 i 12.2 2017-02-03T13:41:03Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-592-wyniki_konsultacji_spolecznych.html W dniach 12-18 stycznia 2017 IZ RPO przeprowadziła konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 12.1 Edukacja przedszkolna. Konsultacje zostały przeprowadzone za... Wyniki konsultacji społecznych propozycji kryteriów wyboru projektów dla Działania 11.1 2017-02-03T13:41:27Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-591-wyniki_konsultacji_spolecznych.html W dniach 19-25 stycznia 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie (dla konkursów ogłaszanych w I i III kwartale 2017r.) Konsultacje zostały... Wyniki konsultacji społecznych propozycji kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 i 9.6 2017-02-03T13:42:23Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-589-wyniki_konsultacji_spolecznych.html W dniach 18-24 stycznia 2017 IZ RPO przeprowadziła konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP Konsultacje zostały przeprowadzone za pośrednictwem strony... Komunikat ws. programów rewitalizacji gmin wiejskich 2017-02-01T10:01:56Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-587-komunikat_ws_programow_rewitalizacji.html W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zawierania umów z dotacjobiorcami wybranymi w ramach konkursów na opracowanie/aktualizację programów rewitalizacji, informujemy, że wydłużenie tego procesu nastąpiło z przyczyn... Wydłużamy rekrutację na szkolenie „Studium wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa” 2017-01-31T14:24:12Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-585-wydluzamy_rekrutacje_na_szkolenie.html Wydłużamy termin rekrutacji na bezpłatne szkolenie „Studium wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa w kontekście Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”. Na wypełnienie formularza i zgłoszenie masz teraz czas do 3 lutego 2017 roku. Zapraszamy na XII posiedzenie Komitetu Monitorującego 2017-01-31T14:20:07Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-584-zapraszamy_na_xii_posiedzenie_komitetu.html Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lutego 2017 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Departamentu Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym przy ul. Stefczyka 3 b w Lublinie, odbędzie się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program... Uwaga!!! Nowe nabory wniosków dla firm 2017-02-01T07:31:45Z http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-582-uwaga_nowe_nabory_wnioskow_dla_firm.html Przedsiębiorco, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na przedsięwzięcie, które podniesie Twoją konkurencyjność na rynku ! Zapoznaj się ze szczegółami: Działanie 1.3...