Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png d480993581812fd1ac7158ed1ffc6775
ban hed right.png 27c3e320679f3d0596fa021064c16f96

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ban-newsletter.png 677521b00ca4700259283454d4749a44

W dniu 21.08.2019 r. w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Iwona Nakielska – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO oraz Anna Brzyska – Dyrektor DW EFRR otworzyli pierwsze z cyklu szkolenie praktyczne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Szkolenie dla wnioskodawców OZE

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wymaganiami formalno-prawnymi dotyczącymi procedury aplikacyjnej w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, kwalifikowalnością wydatków, kryteriami oceny czy załącznikami do wniosku o dofinansowanie. W programie przewidziano także omówienie zasad udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach oraz wymagania dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przypomnijmy, Działanie 4.1 ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z programem wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Głos zabiera Marszałek Jarosław Stawiarski

Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja) została zwiększona z ok. 50 000 000 PLN i wynosi obecnie ponad 100 000 000 PLN

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od dnia 19.08.2019 r. do 20.09.2019 r. a kolejne warsztaty odbywać się będą w dniach 28 sierpnia br., 4, 6 i 11 września 2019r.

Przypominamy, iż o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Uczestnicy szkolenia

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 21.08.2019Przez: Aktualności RPO
Wyświetleń: 225
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl