Przeskocz do treści Przeskocz do menu

1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

2. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji.

3. Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 – założenia

NPR ma stanowić pakiet rozwiązań systemowych oraz być szeroko rozumianą wykładnia dla prowadzenia procesów rewitalizacyjnych jako działań kompleksowych i zintegrowanych.

4. Krajowa Polityka Miejska

Dokument określa planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej i uwzględnia cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju i krajowej strategii rozwoju regionalnego.

5. Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim

Dokument agreguje wiedzę na temat prowadzenia rewitalizacji i osadza ją w warunkach województwa lubelskiego w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego.

6. Procedura oceny programów rewitalizacji w IZ RPO WL na lata 2014-2020

Dokument określa warunki uzyskania wsparcia dla działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WL 2014-2020.

7. Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich województwa lubelskiego

Dokument wyjaśnia, czym charakteryzuje się rewitalizacja prowadzona w gminach wiejskich w odróżnieniu od miast.

Załączniki
  1. Plik PDF Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji pdf , 586,37 kB
  2. Plik PDF Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 – założenia pdf , 229,22 kB
  3. Plik PDF Procedura oceny programów rewitalizacji w IZ RPO WL na lata 2014-2020 pdf , 637,74 kB
  4. Plik PDF Krajowa Polityka Miejska pdf , 2,44 MB
  5. Plik PDF Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 pdf , 218,55 kB
  6. Plik PDF Wykaz gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego pdf , 639,62 kB
  7. Plik PDF Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim pdf , 1,26 MB
  8. Plik PDF Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich województwa lubelskiego pdf , 376,09 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry