Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Ocena programów rewitalizacji: Uwzględnij czas na sprawdzenie projektu

Prosimy gminy opracowujące/aktualizujące programy rewitalizacji o uwzględnienie w pracach nad programem czasu potrzebnego ekspertom na sprawdzenie programu, m.in. jego zgodności z Wytycznymi/Ustawą o rewitalizacji. Wcześniejsze przygotowanie programu pozwoli również na wprowadzenie do niego ewentualnych poprawek.

Zespół ds. rewitalizacji będzie gotowy do sprawdzenia projektów programów rewitalizacji od 1 stycznia 2017 roku.

Szybsze tempo ułatwi uchwalenie programu rewitalizacji

Wcześniejsze przedstawienie projektu programu do oceny Zespołu ds. rewitalizacji pozwoli uwzględnić ewentualne poporawki do programu przed zakończeniem projektu, w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.

Ułatwi również uchwalenie programów przez Radę Gminy i wpisanie programu do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego.

Trzymaj się procedur

Pamiętaj, że w pierwszej kolejności projekt programu rewitalizacji, opracowany przez gminę, trafia w wersji papierowej i elektronicznej do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO). Następnie DZ RPO przekazuje program ekspertowi do zaopiniowania. Prosimy o przestrzeganie tej ścieżki.

Bardzo ważne informacje

Zapoznaj się z nieprzekraczalnymi terminami zakończenia projektu dotacji dla gmin, wynikających z umowy z Ministerstwem Rozwoju:

31 maja 2017 roku - ostateczna data zakończenia realizacji projektów, ostatniego działania określonego we wniosku o przyznanie dotacji,

14 czerwca 2017 roku - termin złożenia sprawozdania końcowego z wykonania projektu (rozliczenia projektu).

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry