Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 11e3f39ae78679f369877c2f999f566c
ban hed right.png f3e9dfe7323ef26c2f35105530890b30
Zakończony
od 30.11.2018 do 31.01.2019
RPLU.01.04.00-IP.01-06-001/18
Etap: Lista projektów wybranych do dofinansowania

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.4 Transfer technologii i  komercjalizacja badań, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Konkurs nr RPLU.01.04.00-IP.01-06-001/18

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2018 r. do 31.01.2019 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) - bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz MŚP.

Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:

 1. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
 2. izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,
 3. instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,
 4. jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Wspierane będą projekty doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji oraz działania dotyczące finansowania usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.

Wsparciem zostaną objęte projekty związane z wdrożeniem przez IOB prorozwojowych usług doradczych o charakterze specjalistycznym  w jednym z poniższych obszarów:

 1. Doradztwo z zakresu zakładania firm typu spin - off (przedsiębiorczość akademicka),
 2. Doradztwo z zakresu komercjalizacji wyników badań,
 3. Audyt technologiczny,
 4. Pomoc w zdobywaniu finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć (venture capital, kredyty),
 5. Doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług i produktów,
 6. Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 7. Badania czystości patentowej,
 8. Pośredniczenie w kontaktach między przedsiębiorstwami a naukowcami (transfer wiedzy),
 9. Doradztwo / pomoc we wdrażaniu eko – innowacji.

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 29 563 394,75 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 956 339,47 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.4 Transfer technologii i  komercjalizacja badań, informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl


Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 09.07.2019Przez: Dominik Nagajek
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl