Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 4a5b8c44bfa52a77e1b6f0cd54bc3bfe
ban hed right.png 32ca8e0874d66e73c0ee8c2af00011c8
Zakończony
od 31.12.2018 do 01.04.2019
RPLU.03.04.00-IP.01-06-001/18
Etap: Wynik oceny formalnej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Konkurs nr RPLU.03.04.00-IP.01-06-001/18

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 31.12.2018 r. do 01.04.2019 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) –to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz MŚP.

Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:

 1. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
 2. izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,
 3. instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,
 4. jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach Działania wsparcie będzie przeznaczone na profesjonalizację usług doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz podniesienia jakości tych usług do dostępnych standardów świadczenia usług.  Udzielane wsparcie pozwoli na wyszkolenie kadry instytucji otoczenia biznesu do świadczenia specjalistycznego doradztwa przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa lubelskiego w zakresie:

 1. nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej;
 2. pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych;
 3. wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT;
 4. zarządzania jakością;
 5. wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów;
 6. rozwijanie produktów i usług w sektorze kreatywnym;
 7. uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach badawczych;
 8. monitorowania wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej.

Wsparcie obejmuje również dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb przedsiębiorstw, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wsparcie w ramach Działania 3.4 nie może być udzielone na doradztwo w obszarach wspieranych w ramach Działania 1.4.

Wsparcie w ramach Działania 3.4 będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 58 464 450,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 5 846 445,00 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl


Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2019Przez: Dominik Nagajek
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl