Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png ea35a936ac1c229e42257ad5a1e24c27
ban hed right.png 3f7a0ff246db0ef6f96afe724c9b666f
Planowany
od 30.12.2016 do 27.02.2017
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16
Etap: Ogłoszenie konkursu

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Etap naboru
Status
 •  
 •  
 •  
Priorytet / Działanie
Serwisy / instancje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wynik oceny formalnej projektów po uwzględnieniu protestu
07.09.2017

W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej uwzględniono protest dotyczący oceny formalnej 1 projektu. Przedmiotowy projekt spełnia kryteria formalne i tym samym zostaje zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Projekt został złożony w odpowiedzi na nabór 
nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16, ogłoszony w dniu 29 listopada 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,  Działanie 11.2Usługi społeczne i zdrowotne.

Załączniki:
Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Ostatnia modyfikacja: 02.07.2019Przez: jakubiec.b
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl