Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 12a5e46c496d76bfc5106c8029c6104e
ban hed right.png 8f73ee5fa7f1b33fe61a07339f46f272

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszej strony podaj swój adres e-mail oraz zaznacz interesujące Cię kategorie

Kategorie aktualności:
  Kategorie wydarzeń:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Prawo i dokumenty:
  •  
  Konkursy:
  2 Cyfrowe Lubelskie
  •  
  •  
  3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  4 Energia przyjazna środowisku
  •  
  •  
  5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
  •  
  •  
  •  
  •  
  6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
  •  
  •  
  •  
  •  
  7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport
  •  
  •  
  •  
  •  
  9 Rynek pracy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11 Włączenie społeczne
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  13 Infrastruktura społeczna
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  14 Pomoc techniczna
  •  
  1 Badania i innowacje
  •  
  •  

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1- dalej RODO, zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania Ci newslettera.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego/Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych).

  Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: https://rpo.lubelskie.pl/strona-262-informacja_dotyczaca_przetwarzania.html


  Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania Ci newslettera, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (art 6. ust. 1 lit. a RODO).
  Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie podmiot, któremu Administrator powierzy prowadzenie bazy danych. 
  Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Twoich danych z bazy. 

  Masz prawo do żądania od Administratora Twoich danych osobowych:

   

  • dostępu do Twoich danych osobowych, 
  • sprostowania Twoich danych osobowych, 
  • usunięcia Twoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych do innego Administratora. 

   

  W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.
  Administrator danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do newslettera. W razie odmowy podania danych osobowych, zapisanie się do newslettera, a w konsekwencji otrzymywanie informacji o wdrażaniu RPO WL 2014-2020 nie będzie możliwe.

   

  * Pola wymagane

  logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
  znajdź punkt informacyjny
  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
   ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
   poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
   tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
   e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl