Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - lawp.rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png afcd6918611f354e476629a10f126585
ban hed right.png 7f382b3bce0b24c85b44acd0a2e56a05

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszej strony podaj swój adres e-mail oraz zaznacz interesujące Cię kategorie

Kategorie aktualności:
  Kategorie wydarzeń:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Prawo i dokumenty:
  •  
  Konkursy:
  1 Badania i innowacje
  •  
  •  
  2 Cyfrowe Lubelskie
  •  
  •  
  3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  4 Energia przyjazna środowisku
  •  
  •  
  5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
  •  
  •  
  •  
  6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
  •  
  •  
  •  
  •  
  7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport
  •  
  •  
  •  
  •  
  9 Rynek pracy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11 Włączenie społeczne
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  13 Infrastruktura społeczna
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  14 Pomoc techniczna
  •  
  Inne:
  •  

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1- dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych).
  Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1088

  * Pola wymagane

  logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
  znajdź punkt informacyjny
  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
   ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
   poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
   tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
   e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl