Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Informujemy o kolejnych działaniach podjętych dla beneficjentów oraz osób, które w czasach pandemii chcą skorzystać z Funduszy Europejskich.

LAWP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie podpisała aneksy do umów zawartych z Lubelską Fundacją Rozwoju i Polskim Funduszem Gwarancyjnym – pośrednikami finansowymi, dotyczące perspektywy finansowej 2007-2013. Umożliwią one udzielenie na dogodnych warunkach i przy minimalnych wymogach formalnych pożyczek „obrotowo-płynnościowych” z przeznaczeniem na walkę z gospodarczymi skutkami COVID-19 na terenie województwa lubelskiego. W wyniku podpisanych aneksów do lubelskich przedsiębiorców (MŚP) zostaną skierowane środki pochodzące z ww. perspektywy o wartości ok 30 mln zł.

Metryka pożyczki:

  • grupa docelowa: MŚP posiadające siedzibę a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności, na terenie województwa lubelskiego przed 1 lutego 2020 r., które obecnie znajdują się lub są zagrożone trudną sytuacją w wyniku wystąpienia COVID-19;
  • wartość pożyczki: do 500 tys. zł;
  • wymagany wkład własny przedsiębiorcy: brak;
  • udzielenie pożyczki: do 31.12.2020 r.;
  • okres spłaty: do 72 miesięcy;
  • cel finansowania: pokrycie niezbędnych wydatków na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej (kapitał obrotowy);
  • zabezpieczenia: pożyczki do 100 tys. zł wyłącznie weksel in blanco; powyżej 100 tys. zł inne dodatkowe zabezpieczenie rzeczowe;
  • oprocentowanie: stopa bazowa plus marża ryzyka kredytowego uzależniona od okresu finansowania (w ramach pomocy de minimis nawet 0,00%)
  1. okres udzielania pożyczek: do 31.12.2020 r.
  2. zgodność z komunikatem komisji europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry