Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Za nami XX posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw funduszy Unii Europejskiej, które zorganizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze wszystkimi Instytucjami Zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014-2020. Głównymi tematami spotkania było podsumowanie stanu realizacji programów unijnych w Polsce za rok 2021. Podczas posiedzenia przedstawiono informację, że Województwo Lubelskie jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem kontraktacji (na poziomie 98,89% alokacji na program), płatności na rzecz Beneficjentów (na poziomie 75,85%) oraz certyfikacji do Komisji Europejskiej (na poziomie 83,06% alokacji na program).

Polska na tle Unii Europejskiej

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że ostatni rok był szczególnie trudny ze względu na pandemię COVID-19. Wpłynęła ona na wszystkie dziedziny naszego życia, w tym także na wdrażanie funduszy unijnych. Pomimo tego, w skali kraju udało się z sukcesem zakończyć 2021 rok, jeśli chodzi o wdrażanie funduszy unijnych.

Serdecznie dziękuję już teraz za to, co zostało wykonane. Ta nasza ciężka praca przekłada się na efekty, a tymi efektami jest fakt, że Polska cały czas pozostaje w czołówce Państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. – podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jeśli chodzi o tempo refundacji pieniędzy unijnych w ramach Polityki Spójności 2014-2020, Polska zajmuje wysokie miejsce w stosunku do pozostałych Państw UE. Komisja Europejska zrefundowała nam już 54 mld euro, czyli blisko 69% alokacji, a to daje Polsce pod tym względem drugie miejsce w Europie.

*Dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (stan na 31.12.2021 r.)

Lubelskie na tle innych regionów

Jak już wcześniej wspomnieliśmy jeżeli chodzi o Regionalne Programy Operacyjne, tutaj liderem w skali kraju jest Województwo Lubelskie.

- Wysokie miejsca w rankingach to ciężka praca naszych Beneficjentów. Cieszę się, że widoczne jest, że sięgają oni coraz częściej po środki europejskie. Satysfakcjonujące jest, że nasze województwo coraz bardziej widoczne jest na tle innych regionów, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych. Rankingi te przedstawiają efekty pracy, jaką wkładają Beneficjenci, a także wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich – podsumowuje Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 r. nasz region obecnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem kontraktacji programu regionalnego 2014-2020, zatwierdzonych wniosków o płatność oraz najsprawniej certyfikuje pieniądze unijne.

Dane w naszym regionie przedstawiają się następująco:

  • Podpisane Umowy:

- podpisano 8 129 umów;

- dofinansowanie z UE wynosi 9 913 192 557,97 PLN co stanowi 98,89% alokacji RPO WL.

  • Wnioski o płatność:

- zatwierdzono 34 786 wniosków o płatność

- dofinansowanie z UE wynosi 7 603 471 799,78 PLN co stanowi 75,85% alokacji na Program.

  • Certyfikacja do KE:

- zatwierdzono 2 105 888 331,33 euro, stanowiące podstawę do wnioskowania o 1 874 607 698,57 euro wkładu UE tj. 83,06% alokacji RPO WL

*Dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (stan na 31.12.2021 r.)

Przedstawiony na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw funduszy Unii Europejskiej ranking, po raz kolejny potwierdza dobry kierunek, jaki Zarząd Województwa Lubelskiego obrał na wdrażanie środków europejskich w regionie. Kolejnym dowodem na to jest stan prac nad programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

- Jako pierwsze województwo poddaliśmy nasz projekt pod konsultacje społeczne oraz jako pierwsi w kraju podpisaliśmy Kontrakt Programowyz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, co otworzyło nam drogę do negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym z Komisją Europejską, które było poświęcone wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Pokazuje to jak bardzo zaawansowany jest stan prac w zakresie programu na lata 2021-2027 – podkreśla Anna Brzyska Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

*Dane Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (stan na 31.12.2021 r.)

Ostatnia modyfikacja:

Ryszard Szymański (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry