Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Pan Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza przedsiębiorców na spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, które odbędą się 13 września 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie w godz. 10:00 - 13:15 oraz 15 września 2021 r. w Chełmskim Domu Kultury przy pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1 w Chełmie, w godz. 10:00 - 13:15.

Podczas spotkania zaprezentowana będzie wypracowana dotychczas koncepcja Programu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Posłuży ono również do poznania opinii przedsiębiorców na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu.

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie lubelskim na najbliższe lata. Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu, sprzyjające zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. W programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 będzie realizowane kompleksowe wsparcie, przyczyniające się do podniesienia konkurencyjności regionu, w tym działania dotyczące m.in.: badań naukowych i innowacji, rozwoju przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwoju infrastruktury transportowej, społecznej i zdrowotnej, infrastruktury kultury i turystyki, włączenia społecznego, usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Proszę o potwierdzenie udziału w terminie do 7 września br., na adresy mailowe: agnieszka.klepacz@lubelskie.pl oraz krzysztof.borys@lubelskie.pl.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO), Panią Agnieszka Pidek-Klepacz oraz Panem Krzysztofem Borysem, dostępnymi pod ww. adresami e-mail, a także pod numerem telefonu 81 47 81 461.

Agenda spotkania poniżej.

Załączniki

  1. Plik tekstowy Agenda docx , 2,00 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry