Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród wydarzeń

Flaga Szkolenie
Ikona czasu 16-07-2020 godz. 00:00 31-08-2020 godz. 00:00
Lokalizacja Lublin

Szkolenie e-learningowe „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

Szkolenie e-learningowe „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

Organizator szkolenia: Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o. z Warszawy.

Harmonogram szkolenia:

Grupa

Termin

I grupa

25.08.2020 r.

II grupa

26.08.2020 r.

III grupa

27.08.2020 r.

IV grupa

28.08.2020 r.

V grupa

31.08.2020 r.

METODYKA SZKOLENIA

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie on-line. Zajęcia odbędą się w czasie rzeczywistym. Podczas spotkania uczestnik będzie widział na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną oraz trenera omawiającego ujęte zagadnienia w programie szkolenia.

TWOJE KORZYŚCI

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej trwałości projektu oraz zagadnień z nim związanych. Omówienie możliwych dla beneficjenta sankcji związanych z naruszeniem zasad trwałości projektu.

PROGRAM SZKOLENIA

ZAGADNIENIA

1. Trwałość projektu - uregulowania prawne (definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 – art.71 rozp.1303); Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (5.3. Trwałość projektu);

2. Wymogi odnośnie trwałości wynikające z dokumentacji konkursowej, umowy oraz wniosku o dofinansowanie;

3. Zagadnienia zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich – interpretacje MRR;

4. Kwestia monitorowania dochodowości projektów nieobjętych pomocą publiczną;

5. Trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną;

6. Kontrola trwałości – okres i zakres kontroli, sprawozdawczość;

7. Monitorowanie wskaźników w okresie trwałości;

8. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020;

9. Promocja projektów w okresie trwałości – analiza przykładów;

10. Archiwizacja dokumentacji projektowej;

11. Naruszenie trwałości – zwrot środków, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości;

12. Ćwiczenia: jak zachować trwałość projektu i uniknąć zwrotu dofinansowania w projekcie? – najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości (naruszenie zakazu podwójnego finansowania, kwestie dodatkowych i nieplanowanych dochodów, dopuszczalne zmiany, które nie powodują naruszenia trwałości projektu).

Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00 – 15.00

Godziny przerw:

10:30-10:45

12:15-12:30

13:30-13:45

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ

Szkolenia są bezpłatne, jednak ponosimy koszty ich organizacji, nawet za zgłoszone, a faktycznie niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o wcześniejsze zgłaszanie informacji na temat braku możliwości udziału w szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Brak zgłoszenia, o którym mowa powyżej może skutkować odmową przyjęcia na kolejne szkolenia, organizowane przez Departament Wdrażania EFRR. Zainicjowanie powyższego rozwiązania przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Wypełnij ankietę i zaproponuj jakiego szkolenia oczekujesz. Otrzymane sugestie i propozycje pozwolą nam na przygotowanie oferty, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry