Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Perspektywa 2021 - 2027

Flaga Spotkanie informacyjne Inne
Ikona czasu 22-02-2024 godz. 12:00 22-02-2024 godz. 13:50
Lokalizacja online

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie 
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b, pok. 0.1, 0.1a, 0.1b
tel. 81 44 16 864 (865)
e-mail: pife.lublin@lubelskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Lublinie zaprasza na webinarium pt. "Fundusze Europejskie 2021-2027 na szkolenia dla przedsiębiorców" - Lublin, 22.02.2024 r.

Rejestracja:

Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz rekrutacyjny

Jaki koszt?

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Link do webinarium:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk0NjdlZjQtYjE0Yy00ZjQ5LTliYzAtNmZjY2NkM2MwOTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231089969-cde3-4c41-8519-37082a970183%22%2c%22Oid%22%3a%224016dff6-815f-454a-8fa0-9cf272bff079%22%7d

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Agenda webinarium

  • 12.00-12.10 – Powitanie uczestników i przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – przedstawiciel GPI Lublin
  • 12.10-12.30 – „Park Nowych Kwalifikacji dla MŚP, usługi szkoleniowe w oparciu o BUR” – przedstawiciel Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.
  • 12.30-12.50 – „Usługi rozwojowe w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim" – przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w Chełmie
  • 12.50-13.10 – „Usługi rozwojowe w podregionie puławskim” – przedstawiciel Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
  • 13.10-13.25 – „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w praktyce” – przedstawiciel Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
  • 13.25-13.40 – „Fundusze Europejskie 2021-2027 na szkolenia dla przedsiębiorców – programy krajowe” - przedstawiciel GPI Lublin
  • 13.40-13.50 – Podsumowanie spotkania oraz sesja pytań i odpowiedzi

Ostatnia modyfikacja:

Ewelina Kruszyńska (DZ PR)