Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - lawp.rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 287d1e5460ca8b7391b1db0e2481d3ee
ban hed right.png 8470a556d58ec356e897eae9dc9829fb

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

W celu wsparcia działań związanych z obsługą projektu od chwili złożenia wniosku o dofinansowanie aż do momentu rozliczenia wydatków poniesionych w projekcie wykorzystywane są dedykowane systemy informatyczne.

1. Etap aplikowania o Fundusze Europejskie w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Lokalny System Informatyczny do obsługi RPO udostępniony za pośrednictwem serwisu internetowego, podzielony został na dwie części w zależności od funduszu - EFRR i EFS.

Beneficjenci EFRR za pomocą systemu LSI2014 dostępnego pod adresem URL: https://lsi2014.lubelskie.pl mogą:

 • wypełnić i złożyć w formie elektronicznej wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru EFRR;
 • obsługiwać składane pakiety zawierające formularze wraz z załącznikami do momentu podpisania umowy;
 • odbierać i wysyłać oficjalną korespondencję (wersja elektroniczna) w ramach złożonego projektu (z instytucją organizującą konkurs).

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika LSI2014.

Beneficjenci EFS za pomocą systemu LSI2014EFS dostępnego pod adresem URL: https://lsi2014efs.lubelskie.pl mogą:

 • wypełnić formularz wniosku w ramach ogłoszonego naboru EFS celem przesłania w systemie do właściwej instytucji;
 • pobrać wniosek o dofinansowanie celem wydruku i przedłożenia wersji papierowej do właściwej instytucji;
 • dokonywać wymaganych przez właściwą instytucję korekt i/lub uzupełnień formularza wniosku w ramach prowadzonych z Beneficjentem negocjacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika LSI2014EFS.

2. Etap rozliczania projektu

Centralny system teleinformatyczny jest prowadzony na poziomie krajowym i wspiera realizację wszystkich programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Z systemem centralnym połączone są lokalne systemy informatyczne, prowadzone w ramach poszczególnych programów. Umowa o dofinansowanie zawarta w ramach RPO WL 2014-2020 zobowiązuje beneficjenta do rozliczania realizowanego projektu za pomocą aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014.

Beneficjenci EFRR i EFS za pomocą systemu SL2014 dostępnego pod adresem URL: https://sl2014.gov.pl mogą:

 • obsługiwać projekt od momentu podpisania umowy;
 • składać wnioski o płatność;
 • kontaktować się z instytucją odpowiedzialną za działanie, z którego dofinansowana jest realizacja danego projektu.

Beneficjenci uzyskują dostęp do SL2014 w momencie rejestracji ich umowy/decyzji o dofinansowaniu w systemie przez instytucję udzielającą wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z multimedialną Instrukcją beneficjenta SL2014.

Zalecamy, aby otwierać instrukcję w najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www oraz wyczyścić pamięć cache przeglądarki.

W przypadku problemów technicznych dotyczących działania SL2014 należy zgłaszać je na adres e-mail: 

3. Narzędzie do monitorowania wskaźników ADU_EFS

Dotyczy wyłącznie beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Ułatwiając beneficjentom monitorowanie wskaźników w trakcie realizacji projektu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS, służącą do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w oparciu o wyeksportowany z SL2014 plik formularza uczestników projektu.

DO POBRANIA:

>>Aplikacja ADU_EFS wersja 2.2<<

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 18.06.2019Przez: RPO WL
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl