Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - lawp.rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png 4d6e3450b74f08c878f88df9114eac60
ban hed right.png f4c882b90bb13949f0d8985bc6992265

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię stronę:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

W tej części znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (KM RPO), w szczególności sposobu wyboru przedstawicieli do jego składu, zasad działalności oraz informacje dotyczące posiedzeń Komitetu tj. treść podejmowanych uchwał oraz protokoły.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 to niezależny organ pełniący funkcję doradczo-opiniodawczą, powoływany przez Instytucję Zarządzającą RPO. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji jako Członkowie, ponadto w jego pracach biorą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący funkcję doradczą. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także, w charakterze obserwatorów, reprezentanci innych instytucji zaangażowanych w system realizacji RPO WL. Szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania Komitetu określa jego Regulamin, którego zapisy wynikają z obowiązujących wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Obsługą prac Komitetu Monitorującego zajmuje się sekretariat, działający w ramach Departamentu Zarządzania RPO. 

Skontaktuj się z sekretariatem Komitetu Monitorującego RPO. Dane kontaktowe: tel. (81) 44 16 542, e-mail:  .

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 15.06.2019Przez: RPO WL
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl