Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png f33d7a2aa5261a8bf2b8c60f280d7ad8
ban hed right.png 79529b60251c81f2c9fe7f4ad91bdda3
Lokalizacja

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ban-newsletter.png 18dae1fdd86cf9a479a9df412a1ae21a
Szkolenie pt. „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych”
Termin:
Od 17-07-2019, 9:00
Do: 22-07-2019, 15:00
Kategoria:
RPO

Harmonogram szkolenia:

Grupa

Termin

Lokalizacja

I grupa

17.07.2019 r.

Sala konferencyjna na II piętrze 
w siedzibie UMWL
przy ul. Stefczyka 3 B

II grupa

18.07.2019 r.

Sala konferencyjna na II piętrze
w siedzibie UMWL
przy ul. Stefczyka 3 B

III grupa

19.07.2019 r.

Sala konferencyjna na II piętrze
w siedzibie UMWL
przy ul. Stefczyka 3 B

IV grupa

22.07.2019 r.

Sala konferencyjna na II piętrze
w siedzibie UMWL
przy ul. Stefczyka 3 B

METODYKA SZKOLENIA

Szkolenie będzie prowadzone w formie krótkich wykładów i przede wszystkim aktywnymi metodami (warsztaty) angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych. Formuła szkolenia uwzględnia w szerokim zakresie dyskusje, ćwiczenia, analizę przypadków.

TWOJE KORZYŚCI

Podczas szkolenia, uczestnicy dowiedzą się między innymi o znaczeniu decyzji w procesie uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zezwolenia na realizację inwestycji: pozwolenia zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

PROGRAM SZKOLENIA

TEMAT ZAJĘĆ

CZAS

1. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko jako podstawa wczesnej identyfikacji konfliktów środowiskowych: plany i programy wymagające przeprowadzenia SOOŚ, możliwość odstąpienia od SOOŚ.

9.00-10.00

Przerwa kawowa

10.00-10.15

2. Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych.

Charakter prawny decyzji środowiskowej. Znaczenie decyzji w procesie uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zezwolenia na realizację inwestycji: pozwolenia zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Kwalifikacja przedsięwzięcia w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Omówienie najczęściej popełnianych błędów w procedurze OOŚ w Polsce.

Rola instytucji weryfikujących wnioski o dofinansowanie wraz z dokumentacją z procedury OOŚ. Zagrożenia i skutki wynikające z niewłaściwie przeprowadzonej procedury OOŚ

Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko. Publikacje GDOŚ, m.in.:

–Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, kwalifikacja przedsięwzięcia.

–Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko.

–Analiza prawna orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w powiązaniu z orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w sprawach wszczętych po 28 lipca 2005 r. Zasięg oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Udział społeczeństwa. Podanie informacji do publicznej wiadomości.

–Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych.

–Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

–Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

10.15-12.15

Przerwa kawowa

12.15-12.30

3. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko, udział społeczeństwa w ponownej OOŚ.

4. Przygotowanie inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia  i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.

12.30-13.30

Przerwa kawowa

13.30-13.45

5. Zgodność projektu z dyrektywami środowiskowymi UE, w tym z Ramową Dyrektywą Wodną.

6. Warsztaty: omówienie stosowania ustawy na konkretnych przykładach, przepisy budzące największe wątpliwości interpretacyjne, omówienie błędów. Warunki w decyzji środowiskowej i jej uzasadnienie, dobre i złe zapisy w DSU - analiza przykładowych decyzji. Jak w praktyce przeprowadzić udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ?

13.45-15.00

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ

Szkolenia są bezpłatne, jednak ponosimy koszty ich organizacji, nawet za zgłoszone, a faktycznie niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o wcześniejsze zgłaszanie informacji na temat braku możliwości udziału w szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Brak zgłoszenia, o którym mowa powyżej może skutkować odmową przyjęcia na kolejne  szkolenia, organizowane przez Departament Wdrażania EFRR. Zainicjowanie powyższego rozwiązania przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy  i oszczędny.

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 01.07.2019Przez: DW EFRR
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl