Informujemy, że strona znajduje się w trakcie przebudowy i uzupełniania treści. Informacje zawarte na poprzedniej wersji wortalu dostępne są pod adresem static.rpo.lubelskie.pl

UMR Lublin - rpo.lubelskie.pl

ban-header-left.png c948c02d992441eb42ebfe1653fe865b
ban hed right.png 267710f20072c1dafd14a49e47a03ab7
Lokalizacja

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ban-newsletter.png 02a9e2f6bd24d4e93175c3d69fbfa820
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE"
Termin:
Od 17-07-2019, 12:00
Do: 19-08-2019, 23:59
Kategoria:

Zmiana terminu rekrutacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 sierpnia.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców konkursu w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Cel szkolenia

Omówienie zagadnień związanych z wymaganiami formalno-prawnymi dotyczącymi procedury aplikacyjnej w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE oraz kwalifikowalnością wydatków.

Kto może wziąć udział?

Potencjalni wnioskodawcy konkursu w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.                          

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Termin rekrutacji

17 lipca – 19 sierpnia 2019 rok.

Jak się zgłosić?

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej instytucji, maksymalnie dwóch osób w przypadku dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak możliwości wypełnienia formularza oznacza, że ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwy zapis na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu powiadomimy e-mailowo o jego terminie.

Przewidywany termin szkolenia to przełom sierpnia i września br.

Wypełnij i wyślij formularz.

Zgłoszenia wypełnione niekompletnie nie będą brane pod uwagę.

Miejsce szkolenia:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Lublinie

ul. Stefczyka 3 B

Sala konferencyjna (II piętro)

Doradź nam, jakich szkoleń potrzebujesz

Wypełnij ankietę i zaproponuj jakiego szkolenia oczekujesz. Otrzymane sugestie i propozycje pozwolą nam na przygotowanie oferty, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom.

Kontakt w sprawie szkoleń

Izabela Bogorodź – tel.(81) 47 81 460

Załączniki:

PROGRAM SZKOLENIA

 dla potencjalnych Wnioskodawców konkursu
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

 

1. Informacje o konkursie - wstęp

 • Cel konkursu.
 • Alokacja przeznaczona na konkurs.
 • Termin, czas trwania naboru oraz forma i miejsce składania wniosków.

2. Kwalifikowalność projektu

 • Podstawowe założenia dotyczące kwalifikowalności projektu.

- Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie.

- Typy projektów.

- Pozostałe warunki kwalifikujące Wnioskodawcę/projekt do wsparcia Szczegółowe warunki kwalifikowalności projektu.

 • Przykłady kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
 • Kryteria i etapy oceny projektów.
 • Załączniki do wniosku o dofinansowanie.

3. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis

 • Definicja pomocy publicznej i przedsiębiorstwa.
 • Wystąpienie pomocy publicznej w projektach z Działania 4.1.
 • Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej- szczegółowe warunki wynikające
  z rozporządzeń pomocowych.
 • Pomoc de minimis- szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis.

4. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

 • 2a. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ.
 • 2b. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000.
 • 2c. Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną lub ocena wodno prawna.
 • 2d. Oświadczenie niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez GDOŚ – dotyczy wnioskodawców, którzy są jednocześnie podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji do GDOŚ.
 • 2e. Dokumentacja środowiskowa - postanowienia/opinie/decyzje uzyskane w toku postępowania w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz potwierdzenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji o każdym etapie prowadzonego postępowania.

  5. Dyskusja i pytania  - zakończenie szkolenia

Aktualna ocena:    0,0Oceń nasz portal - ankieta.

Oceń przydatność tej informacji.

Poleć innym:
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wersja audio
Ostatnia modyfikacja: 09.08.2019Przez: DW EFRR
logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
znajdź punkt informacyjny
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  poniedziałek: 7.30-18.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30
  tel.: (81) 44 16 864/865/547, infolinia: 800 175 151
  e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl