Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zamówienia - Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Informujemy, że ogłoszenia o zamówieniach publicznych z funduszy europejskich są publikowane na portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Znajdujesz się na internetowej bazie ofert zawierającej ogłoszenia beneficjentów o zamówieniach publicznych z województwa lubelskiego publikowanych w przypadku przerw w funkcjonowaniu strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania ofertowe. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Internetowa baza ofert pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez beneficjentów.

Ważne

W obliczu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zawarte w pismach znak: DKF-IV.7517.17.2020 z dnia 31 marca 2020 r. oraz DKF-IV.7517.19.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., dopuszcza się możliwość odstąpienia od zasady konkurencyjności w realizacji zamówień. W tej sytuacji istnieją również przesłanki do zmiany umowy o zamówienie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pt. Zamówienia w projektach współfinansowanych ze środków UE – możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności oraz dopuszczalne zmiany w umowie w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19)

Ikona do góry