Przeskocz do treści Przeskocz do menu

FAQ. Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Pytanie

1. Czy Wnioskodawca na etapie złożenia wniosku obligatoryjnie zobowiązany jest do załączenia prawomocnego pozwolenia na budowę?


2. Czy istnieje sposób oszacowania kiedy mogą zostać wysłane wezwania do uzupełniania wniosku ?


Odpowiedź

1. W ramach Działania 4.2 dopuszczalna jest sytuacja, w której wnioskodawca uzupełni brakujące pozwolenie na budowę na wezwanie LAWP, czyli złoży dokument w ramach uzupełnienia na warunkach formalnych z datą wydania późniejszą niż dzień złożenia wniosku. Jednocześnie pozwolenie na budowę musi być wykonalne na etapie oceny merytorycznej.


2. W Regulaminie konkursu opisany jest schemat procesu oceny wniosków. Nabór wniosków może trwać maksymalnie 100 dni. Dzień po dniu zamknięcia naboru rozpoczyna się weryfikacja warunków formalnych, która może potrwać maksymalnie do 25 dni roboczych. Kolejnym etapem jest ocena formalna trwająca do 60 dni roboczych. Następnie ocena merytoryczna, która potrwać może maksymalnie do 90 dni roboczych. Kolejno projekty sa zatwierdzane do dofinansowania, do Wnioskodawców wysyłane są informacje o wyborze projektów do dofinansowania. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy. Informacje na temat kryteriów, które są oceniane na każdym z wymienionych etapów opisane zostały w ząłaczniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Data zgłoszenia 27-01-2020

Załączniki

  1. Plik PDF Pytania i odpowiedzi - Działanie 4.2 pdf , 90,23 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry