Przeskocz do treści Przeskocz do menu

FAQ. Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Pytanie

W zapisach zatwierdzonych kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego na stronie 1 w Ocenie formalnej jest umieszczony przypis nr 1.

Przypis nr 1 zawiera treść: „Audyt przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami) oraz zawierający elementy opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012 poz. 962).”

W związku z powyższym zapisem proszę o informację jak interpretować zapis „oraz zawierający elementy”? Czy audyt energetyczny oraz dodatkowe elementy opracowane na podstawie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii muszą stanowić jedno opracowanie (jeden dokument), czy dodatkowe elementy mogą być opracowane osobnym opracowaniem i stanowić będą załącznik do audytu (dwa osobne dokumenty)?

Odpowiedź

Audyt energetyczny może stanowić zarówno całościowo jeden dokument jak też dodatkowe elementy mogą być opracowane osobnym opracowaniem i stanowić załącznik do audytu.

Wymagana będzie natomiast karta audytu energetycznego budynku podsumowująca cały audyt energetyczny.

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Typ beneficjenta osoba fizyczna

Data zgłoszenia 29-07-2016

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry