Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pytanie

Formy szkolne – czy osoba podejmująca studia powinna być wliczana do efektywności zatrudnieniowej? Czy zaliczamy je do form szkolnych skoro rozpoczęci nauki jest liczone do efektywności społecznej?

Odpowiedź

Efektywność zawodową mierzymy wśród osób, które podjęły instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Kryterium efektywności społecznej określa odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany m.in. jako:

a) rozpoczęcie nauki;

b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;

c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;

d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;

e) podjęcie wolontariatu;

f) poprawa stanu zdrowia;

g) ograniczenie nałogów;

h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).

Kryterium efektywności społecznej jest weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Typ beneficjenta osoba fizyczna

Konkurs RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18

Data zgłoszenia 05-07-2018

Data odpowiedzi 06-07-2018

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry