Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pytanie

Jako uczelnia realizujemy przedsięwzięcie Zintergrowany System Informatyczny dofinansowany z dwóch źródeł finansowania ( z RPO WL i PO WER). W ramach tego projektu zakupiono m. in. sprzęt. Jakie powinno być zastosowane oznakowanie projektu? Czy system należy oznakować logotypami dla poszczególnych elementów odpowiednio do źródeł ich finansowania czy można zastosować zestawienie logotypów wspólnych?

Odpowiedź

W przypadku gdy projekt dofinansowany jest z więcej niż jednego funduszu polityki spójności należy zastosować znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał/sprzęt itp. jest współfinansowany ze środków konkretnego funduszu/funduszy.

Typ beneficjenta Uczelnia

Data zgłoszenia 04-05-2020

Data odpowiedzi 04-05-2020

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry