Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pytanie

Czy Wnioskodawca może wskazać miejsce lokalizacji projektu w budynku, który dzierżawi? Jeśli jest to możliwe to na jaki okres powinna być zawarta umowa dzierżawy?

Odpowiedź

Co do zasady umowa dzierżawy może być dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością, powinna obejmować co najmniej okres realizacji i trwałości projektu. Okres trwałości dla MŚP wynosi 3 lata. Wnioskodawca ma obowiązek wykazać prawo do dysponowania nieruchomością będącą lokalizacją projektu przez cały okres realizacji oraz trwałości projektu. W związku z tym przedłożone dokumenty muszą potwierdzać prawo wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością przez ww. okres czasu. (Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie)

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Data zgłoszenia 10-01-2020

Data odpowiedzi 10-01-2020

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry