Przeskocz do treści Przeskocz do menu

FAQ. Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Pytanie

Czy koszt wykonania studium wykonalności jest kosztem kwalifikowalnym a jeśli tak to czy są określone na ten cel limity?

Odpowiedź

Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym studium wykonalności – zgodnie z Rozdziałem 1.14.1 pkt. 1 ust. 2 Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR – Tom I. Nie określono limitu wydatków na ten cel.

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Typ beneficjenta osoba fizyczna

Data zgłoszenia 06-09-2016

Wstecz Wróć do listy pytań

Ikona do góry