Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 znajdziesz kontaktując się z osobami, bezpośrednio odpowiedzialnymi za zarządzanie i realizację programu.

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800 sekretariat

fax 81 46 23 840

Telefony do Punktu Kontaktowego

81 46 23 831 lub 81 46 23 812

e-mail: lawp@lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800, faks 81 46 23 840

adres e-mail: lawp@lawp.eu, lawp@lubelskie.pl

strona WWW: www.lawp.eu (alternatywnie www.lawp.lubelskie.pl)

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

16

Dyrektor
Marek Neckier

81 46 23 800

marek.neckier@lawp.lubelskie.pl

14

p.o. Z-cy Dyr.

Anna Michałek

81 46 23 800

anna.michalek@lawp.lubelskie.pl

17

p.o. Z-cy Dyr.

Katarzyna Mazurek

81 46 23 800

katarzyna.mazurek@lawp.lubelskie.pl

Sekretariat

81 46 23 800

lawp@lawp.eu

lawp@lubelskie.pl

Oddział zarządzania zasobami ludzkimi

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

13

kierownik

Izabela Mucha

81 46 23 837

izabela.mucha@lawp.lubelskie.pl

Oddział finansowy

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

12

gł. księgowa

Paulina Rola-Niezabitowska

81 46 23 838

paulina.rola@lawp.lubelskie.pl

Oddział monitoringu i sprawozdawczości

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

21

kierownik

Monika Szkutnik

81 46 23 846

monika.szkutnik@lawp.lubelskie.pl

Oddział instrumentów finansowych

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

24

kierownik

Tomasz Stefański

81 46 23 845

tomasz.stefanski@lawp.lubelskie.pl

Oddział komunikacji i promocji

adres e-mail: promocja.lawp@lubelskie.pl

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

parter

02

p.o. kierownika

Małgorzata Strukowska-Marcola

81 46 23 816

malgorzata.strukowska@lawp.lubelskie.pl

Oddział organizacyjny

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

parter

03

kierownik

Beata Krasnodębska

81 46 23 841

beata.krasnodebska@lawp.lubelskie.pl

Punkt informacyjny

tel. 81 46 23 812, 81 46 23 831

adres e-mail: info.lawp@lubelskie.pl

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

Oddział kontroli

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

parter

06

kierownik

Wojciech Nagengast

81 46 23 814

wojciech.nagengast@lawp.lubelskie.pl

Oddział oceny projektów

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

36

kierownik

Joanna Kozak

81 46 23 828

joanna.kozak@lawp.lubelskie.pl

p.o. Z-cy kierownika

Krzysztof Żarnowski

krzysztof.zarnowski@lawp.lubelskie.pl

Oddział Odwołań

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

19

kierownik

Łukasz Burski

81 46 23 858

lukasz.burski@lawp.lubelskie.pl

Oddział realizacji projektów

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

29

kierownik

Beata Michalik-Kania

81 46 23 804

beata.michalik@lawp.lubelskie.pl

p.o. z-ca kierownika

Dominika Tkaczyk

81 46 23 884

dominika.tkaczyk@lawp.lubelskie.pl

Oddział Koordynacji i Wsparcia Wdrażania

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

18

Ewelina Iwanowska-Nagengast

81 46 23 862

ewelina.iwanowska@lawp.lubelskie.pl

Wieloosobowe stanowisko radców prawnych

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

2 piętro

20

koordynator Anna Michalewska

81 46 23 817

anna.michalewska@lawp.lubelskie.pl

Inspektor ochrony danych

Piętro

Pokój

Osoby

Telefon

Adres poczty elektronicznej

parter

03

Katarzyna Kowalczyk

81 46 23 813

iod.lawp@lawp.lubelskie.pl