Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

 1. Postanowienia ogólne

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (zwany dalej RPO WL) oraz Instytucje Pośredniczące RPO WL szanują prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.rpo.lubelskie.pl.

 1. Jakie informacje gromadzimy

Dane osobowe przetwarzamy w związku z przekazywaniem informacji na temat Funduszy Europejskich (dalej FE) potencjalnym beneficjentom, beneficjentom, uczestnikom projektów oraz wszystkim zainteresowanym FE, w szczególności mieszkańcom województwa lubelskiego.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych, celach przetwarzania danych, podstaw przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przetwarzania oraz prawach osób których dane dotyczą przeczytają Państwo w klauzuli informacyjnej „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.

B Podobnie jak większość stron internetowych przechowujemy zapytania HTTP, które są kierowane do naszych serwerów. Gromadzone dane rozpoznajemy poprzez adresy URL, jednakże nie zestawiamy ich z informacjami umożliwiającymi nam zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej, która przegląda naszą stronę internetową.

Na naszych serwerach znajdują się informacje o:

 1. publicznym adresie IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 2. nazwie stacji roboczej użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 3. nazwie użytkownika podawanej w procesie autoryzacji,
 4. czasie nadejścia zapytania,
 5. pierwszym wierszu żądania HTTP,
 6. kodzie odpowiedzi HTTP,
 7. liczbie wysłanych przez serwer bajtów,
 8. informacje o przeglądarce użytkownika,
 9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości naszej strony internetowej, analizujemy pliki z logami w celu określenia, czy struktura strony nie zawiera błędów, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane itp.

Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statyczne oraz marketingowe za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) by ułatwić korzystanie z naszego portalu oraz dostosować wyświetlane treści.

Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika końcowego w dwóch celach:

1) stale w celu analizy statystyk strony - wykorzystane narzędzie to Google Analytics. Pliki cookies są tworzone i zapisywane przy każdym wejściu na stronę. Podmiotem dostarczającym narzędzie jest Google Inc., które gwarantuje poufność danych zapisywanych w swoich bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane prze 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Więcej o zabezpieczaniu danych przez Podmiot: https://privacy.google.com/businesses/processort

Użytkownik może wyłączyć Google Analytics w swojej przeglądarce pobierając darmowy program ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Dane zbierane za pomocą Google Analytics to:

a) publiczne IP użytkownika,

b) informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, aplikacji i urządzeniu,

c) inne dane o użytkowniku, jeśli jest zalogowany w usługach Google w momencie otwarcia strony rpo.lubelskie.pl.

d) anonimowe dane statystyczne oraz marketingowe.

2) okresowo w celu analizy skuteczności kampanii promocyjnych - wykorzystywane są platformy poszczególnych systemów reklamowych, wybierane przez wykonawców kampanii promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rzecz Województwa Lubelskiego. Pliki cookies są tworzone tylko w okresie trwania kampanii. Pliki te zawierają własne identyfikatory, pliki cookies firm zewnętrznych (np. pliki cookies dotyczące reklam sieci Google czy Facebook) i inne identyfikatory firm zewnętrznych. Celem umieszczania tych plików jest ponadto unikanie wielokrotnego wyświetlania reklam użytkownikowi na różnych urządzeniach czy unikanie wyświetlania reklam niedopasowanych do użytkownika. Więcej na temat przetwarzania danych reklamowych znajdziesz na stronach dostawców rozwiązań. Najczęściej wykorzystywane platformy to: sieć Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/; sieć Facebook (Instagram, Messenger, WhatsApp) https://www.facebook.com/privacy/explanation

Gromadzone informacje za pośrednictwem plików cookies dotyczą unikalnych identyfikatorów użytkownika wykorzystywanych przez Google Analytics do celów statystycznych oraz marketingowych, nie umożliwiają identyfikacji użytkownika strony internetowej , ani śledzenia ich geolokalizacji.

Na stronie www.rpo.lubelskie.pl spotkają się Państwo z przekierowaniem do innych stron internetowych, jednakże nie mamy wpływu na stosowanie zasad prywatności przez inne strony internetowe dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na danych stronach internetowych.

Zmiana ustawień cookies

W większości przeglądarek internetowych mogą Państwo: kasować pliki typu cookies ze swojej stacji roboczej, zablokować wszystkie przesyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Proszę zwrócić uwagę na to, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej przedstawiamy ścieżkę ustawień najpopularniejszych przeglądarek do zmiany ustawień prywatności plików cookies:

 • Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

 • Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

 • Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

 • Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

 • Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Klauzula informacyjna dotycząca newsletteru/szkoleń/konferencji/webinariów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Województwo Lubelskie, rezprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602, e-mail: info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@lubelskie.pl, pozostałe dane kontaktowe takie jak powyżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Rozpowszechnianie informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym w szczególności na temat RPO WL oraz programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a także działania promocyjne na rzecz RPO WL i FEL 2021-2027, w szczególności wśród Beneficjentów, potencjalnych Beneficjentów ww. programów, uczestników projektów oraz wszystkich zainteresowanych informacjami na temat FE, w większości mieszkańców województwa lubelskiego poprzez:

 1. newsletter,
 2. szkolenia/konferencje/spotkania informacyjne/inne wydarzenia promocyjne.

Archiwizacja

PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. w przypadku newslettera – wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. w przypadku szkoleń/konferencji/spotkań informacyjnych/innych wydarzeń promocyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit e RODO w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020) zaś w przypadku konieczności podania danych wrażliwych dotyczących szczególnych potrzeb uczestnika związanych z jego niepełnosprawnościami (art. 9 ust. 2 lit. g RODO)

DANE, KTÓRE GROMADZIMY

W przypadku:

 1. newslettera - adres e-mail,
 2. szkoleń/konferencji/spotkań informacyjnych/innych wydarzeń promocyjnych - imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, płeć, numer telefonu, informacje o szczególnych potrzebach danej osoby związanej z jej niepełnosprawnościami.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

W przypadku:

 1. newslettera - osoby, które dokonały subskrypcji poprzez zapisanie się do newslettera,
 2. szkoleń/konferencji/spotkań informacyjnych/innych wydarzeń promocyjnych -osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tych wydarzeniach.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 i programów Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 oraz przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez 10 lat, a następnie dokumentacja zostanie poddana procedurze ekspertyzy archiwalnej. Okres przechowywania może zostać wydłużony przez Archiwum Państwowe.

W przypadku newslettera Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Twoich danych z bazy.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Instytucjom Pośredniczącym (LAWP, WUP). W przypadku szkoleń dane będą udostępniane podmiotom prowadzącym szkolenia, z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

W przypadku newslettera odbiorcą Twoich danych osobowych będzie podmiot, któremu Administrator powierzy prowadzenie bazy danych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane przetwarza Województwo Lubelskie posiada prawo:

 • gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a RODO: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: drpo@lubelskie.pl) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną osobistą sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO .

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/spotkaniu informacyjnym czy innym wydarzeniu promocyjnym oraz w przypadku newsletteru dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapisania się do newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości skorzystania z danego szkolenia/konferencji/spotkania informacyjnego czy innego wydarzenia promocyjnego lub brak możliwości zapisania się do newslettera, a tym samym skorzystania z tego narzędzia.

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage’a na temat Funduszy Europejskich

Nasza strona i socialmedia (Facebook/ Instagram) służy przekazywaniu informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym w szczególności na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) Beneficjentom, potencjalnym Beneficjentom Programu, uczestnikom projektów oraz wszystkim zainteresowanym informacjami na temat FE w szczególności mieszkańcom województwa lubelskiego.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl).

II. Zakres, cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania danych:

1. Administrator przetwarza dane osób, które:

a) dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Udostępnij” lub „Obserwuj”,
b) opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
c) przesyłają do nas korespondencję za pomocą fanpage’a.

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników fanpage’a w celu:

a) rozpowszechniania informacji o działaniach prowadzonych lub wspieranych przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach zadań związanych z przekazywaniem informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym w szczególności na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) Beneficjentom, potencjalnym Beneficjentom Programu, uczestnikom projektów oraz wszystkim zainteresowanym informacjami na temat FE w szczególności mieszkańcom województwa lubelskiego.
b) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
c) dokumentowania i rozpowszechniania informacji o działaniach prowadzonych lub wspieranych przez Marszałka i Zarząd Województwa.

Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców by skutecznie informować o sposobie sprawowania władzy publicznej, promować wydarzenia oraz budować i utrzymywać społeczność z nami związaną.

3. Kategorie danych:

a) dane profilowe użytkownika zawierające zazwyczaj imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe,
b) inne dane w zakresie opublikowanym przez użytkownika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
c) inne zdjęcia (które mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik; (umieszczanie zdjęć pod postami jest ze strony użytkownika dobrowolne),

4. Podstawa przetwarzania:

Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest szybkie przekazywanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji dotyczących Funduszy Europejskich.

III. Odbiorcy danych:

Dane osobowe przetwarzane na fanpage’u mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook (szczegółowa informacja poniżej),
 • każdy, kto zapozna się z fotorelacją, wydarzeniem lub zapisem filmowym.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. Szczegóły dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

IV. Okres przechowywania danych:

Dane użytkowników fanpage’a będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów:

a) informacje zawarte w komentarzach użytkowników będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora,
b) dane osobowe gromadzone przez Facebook takie jak: historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka,
c) dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub zakończenia prowadzenia fanpage’a przez Administratora,

V. Prawa użytkowników fanpage’a:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikom przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną osobistą sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO,
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

VI. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

Formularz zgłoś nieprawidłowość - https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/40

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Województwo Lubelskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego, z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602, e-mail: info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@lubelskie.pl, pozostałe dane kontaktowe takie jak powyżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych przy realizacji projektów wspófinansowanych z RPO WL.

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 125 ust. 4 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

DANE, KTÓRE GROMADZIMY

Z uwagi na okoliczność, że formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości umożliwia osobie zainteresowanej przesłanie anonimowej informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego przy realizacji projektów współfinansowanych z RPO WL. Każdorazowo zakres gromadzonych danych będzie uzależniony wyłącznie od tego, jakie dane osobowe osoba raportująca dobrowolnie zamieści w formularzu zgłoszenia.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Dane osoby raportującej podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego przy realizacji projektów współfinansowanych z RPO WL - w przypadku gdy zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób anonimowy.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz programów Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Dane będą przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 10 lat, a następnie dokumentacja zostanie poddana procedurze ekspertyzy archiwalnej. Okres przechowywania może zostać wydłużony przez Archiwum Państwowe.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Instytucjom Pośredniczącym (LAWP, WUP).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W przypadku podania danych osobowych w formularzu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba, której dane będzie przetwarzać Województwo Lubelskie będzie posiadała prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Z uwagi na okoliczność, że formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości umożliwia osobie zainteresowanej dokonanie anonimowego zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego przy realizacji nie niesie za sobą żadnych konsekwencji dla osoby zainteresowanej przesłaniem informacji.

Klauzula informacyjna dotycząca gier na stronie internetowej poświęconej Funduszom Europejskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Województwo Lubelskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego, z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602, e-mail: info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@lubelskie.pl, pozostałe dane kontaktowe takie jak powyżej.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Umożliwienie osobie zainteresowanej uczestnictwa w grze.

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

DANE, KTÓRE GROMADZIMY

Dane, które gromadzimy to adres e-mail oraz nick w związku z możliwością korzystania ze strony internetowej z grami i konkursami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz aplikacji mobilnej (logowania się do serwisu).

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w grze.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz programów Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Dane będą przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 10 lat, a następnie dokumentacja zostanie poddana procedurze ekspertyzy archiwalnej. Okres przechowywania może zostać wydłużony przez Archiwum Państwowe.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane przetwarza Województwo Lubelskie posiada prawo:

-dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody (poprzez wysłanie maila na adres: drpo@lubelskie.pl) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w grze. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału w grze.