Przeskocz do treści Przeskocz do menu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Urząd zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.

 • video Dostępny urząd

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną.
Kierownikiem Urzędu jest Marszałek Województwa Lubelskiego.
Marszałek swoje zadania wykonuje osobiście, przy pomocy Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza Województwa, dyrektorów, kierowników i pracowników.
Urząd zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną, kancelaryjno-biurową Sejmiku, komisji Sejmiku, Zarządu i Marszałka.
Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa.

Główne zadania o charakterze wojewódzkim realizowane przez Samorząd Województwa dotyczą:

 • Edukacji publicznej.
 • Promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej.
 • Wspierania polityki prorodzinnej.
 • Upowszechniania kultury, ochrony zabytków, opieki nad zabytkami.
 • Promocji rozwoju lubelskiego rolnictwa, obszarów wiejskich.
 • Kształtowania, prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.
 • Działań związanych z transportem zbiorowym dla mieszkańców województwa.
 • Promocji zatrudnienia, aktywizacji bezrobotnych.
 • Promocji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości.
 • Rozwoju kultury fizycznej, promocji turystyki województwa.
 • Ochrony przyrody i środowiska.
 • Obsługi funduszy europejskich, pomocy mieszkańcom województwa w staraniach o środki europejskie.
 • Napisania strategii rozwoju Województwa Lubelskiego.

Osoby niedosłyszące mogą skorzystać w Urzędzie z:

 • usługi przenośnej pętli indukcyjnej, dostępnej w Kancelarii Ogólnej przy ul. Artura Grottgera 4;
 • usługi tłumacza języka migowego albo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej;
 • możliwości kontaktu z urzędem za pomocą internetu, przesłania wiadomości e-mail na adres info@lubelskie.pl albo przesłania pisma za pomocą platformy EPUAP.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego: PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, prosimy o kontakt:

 • SMS albo MMS pod numerem telefonu: 661166190
 • albo poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 81 441 66 00 albo 661166190 albo faxem 81 441 66 49.

ETR - tekst łatwy do czytania - informacje o działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Załączniki

 1. Plik PDF ETR - tekst łatwy do odczytania pdf , 147,00 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.