Przeskocz do treści Przeskocz do menu

1. Projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (wniosek COM(2018)375, 29.05.2018)

  • załącznik do projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólne przepisy.

2. Projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (wniosek COM(2018)372, 29.05.2018)

  • załącznik nr 1 do projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • załącznik nr 2 do projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. Projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (wniosek COM(2018)382, 30.05.2018)

4. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (dnia 14.1.2020 r. COM(2020) 22 final)

5. Zmiana projektu rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy w związku z utworzeniem nowego instrumentu - Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)

Zmieniony wniosek dot. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (wniosek COM(2020) 23 final, 14.1.2020 r.)

6. Zmiana projektów rozporządzeń na perspektywę finansową 2021-2027 w związku z pandemią:

7. Europejski Zielony Ład - KOMUNIKAT KOMISJI (11.12.2019 r. COM(2019) 640 final)

8. Sprawozdanie krajowe – Polska 2019 (DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI, 27.2.2019 r. SWD(2019) 1020 final)

9. Sprawozdanie krajowe – Polska 2020 (DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI, 26.2.2020 r. SWD(2020) 520 final)

10. ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Polski na 2020 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2020 r. (20.5.2020 r. COM(2020) 521 final)

11. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (17, 18, 19, 20 i 21 lipca 2020 r.) – Konkluzje

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry