Przeskocz do treści Przeskocz do menu

26 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych (General Affairs Council - GAC), na którym przyjęto kompromis prezydencji duńskiej dla czterech bloków negocjacyjnych pakietu legislacyjnego polityki spójności:

 • koncentracja tematyczna
 • instrumenty finansowe
 • ramy i ocena wykonania
 • projekty generujące dochód i partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

Przyjęcie kompromisowych rozwiązań dla czterech bloków tematycznych to kolejny etap negocjacji kształtu pakietu legislacyjnego polityki spójności. Wcześniej, na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w kwietniu br., państwa członkowskie porozumiały się w sześciu innych obszarach:

 • programowanie strategiczne
 • warunkowość ex-ante
 • system zarządzania i kontroli
 • monitoring i ewaluacja
 • kwalifikowalność i trwałość (uproszczenia)
 • duże projekty

16 października 2012 r. w Luksemburgu odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Ogólnych (GAC), na którym przyjęto kompromis prezydencji cypryjskiej w zakresie kolejnych bloków negocjacyjnych pakietu legislacyjnego polityki spójności:

 • Pomoc techniczna
 • Informacja i promocja
 • EWT
 • Instrumenty terytorialne
 • Kwestie finansowe poza Wieloletnimi Ramami Finansowymi (WFR)
 • Zarządzanie i kontrola
 • Wskaźniki

20 listopada 2012 r. na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych (GAC) przyjęto kompromis prezydencji cypryjskiej w zakresie kolejnych dwóch ważnych bloków negocjacyjnych pakietu legislacyjnego polityki spójności. Dotyczą one zarządzania finansowego oraz Wspólnych Ram Strategicznych (WRS).

Grudzień 2012 r. był ostatnim miesiącem sprawowania przez Cypr przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W tym okresie, w wyniku nieformalnego sojuszu: Rada Unii Europejskiej (RUE) – Parlament Europejski (PE) – Komisja Europejska (KE) kształt i brzmienie artykułów negocjowanych w ramach bloku „programowanie strategiczne” uległo zmianom. Największe modyfikacje dotyczą art. 14 rozporządzenia ogólnego regulującego kształt umowy partnerstwa oraz art. 87 rozporządzenia ogólnego regulującego kształt programów operacyjnych. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.