Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szanowni Państwo,

minęło już 18 lat naszej przynależności do Unii Europejskiej. Dzisiaj traktujemy ten fakt jako coś zwyczajnego. Jednak z perspektywy rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego, był to niezwykle intensywny czas, w którym udało się zrealizować wiele kluczowych dla regionu inwestycji. Jak bardzo obecność Polski w strukturach wspólnoty europejskiej wpłynęła na nasze najbliższe otoczenie, prezentuje przygotowana przez nas wystawa.

Wiele przedsięwzięć bardzo trudno byłoby zrealizować, a czasem byłoby to wręcz niemożliwe, bez wsparcia unijnych pieniędzy. I tu chcę podkreślić – w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dzięki wielkiej pracy Beneficjentów, nasz region wykorzystał wszystkie dostępne środki. A przecież ponad dwa lata realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) przypadło na czas pandemii COVID-19.

Zamiarem autorów prezentowanych fotografii było udokumentowanie tylko niewielkiego wycinka najciekawszych dokonań Beneficjentów. Zobaczycie więc Państwo fotografie nowoczesnego taboru kolejowego czy nowych dróg. Inne prezentują piękniejące, dzięki projektom rewitalizacyjnym, obiekty i miasta naszego województwa. Zwróćcie też Państwo uwagę na zdjęcia ze żłobków i szkół. Dzięki unijnemu wsparciu edukacja na każdym jej poziomie zyskała nową jakość.

Przyglądając się tym fotografiom, mogę jednoznacznie stwierdzić: nie zmarnowaliśmy ani czasu, ani pieniędzy. Zgromadziliśmy też ogromne doświadczenie, które wykorzystamy przy realizacji kolejnej odsłony unijnego budżetu dla naszego województwa. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 to prawie 2,3 miliarda euro. Stanowić one będą potężny zastrzyk finansowy, który pozwoli nam konsekwentnie realizować cele wzmacniające rozwój gospodarczy regionu. Zrobiliśmy wszystko, by program odpowiadał na aktualne wyzwania, jakie stawia przed nami rzeczywistość. Tylko od nas: samorządowców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i wszystkich mieszkańców regionu, zależeć będzie mądre i skuteczne wykorzystanie tych pieniędzy. Jestem przekonany, że tej szansy na pewno nie zmarnujemy.

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego