Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (w skrócie DZ RPO UMWL) informuje, iż wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek UMWL. W czasie korzystania z serwisu możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom czy organizacjom oraz osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami UMWL. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi czy przesłania zamówionych wiadomości e-mail i newsletterów. Administrator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników. Poufność danych może być uchylona na polecenie odpowiednich organów państwowych. DZ RPO UMWL zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie.

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W przypadku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie [główny administrator cookies] pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin wortalu. Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] by ułatwić korzystanie z naszego wortalu.

Newsletter

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1- dalej RODO, zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania Ci newslettera.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego/Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania Ci newslettera, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (art 6. ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie podmiot, któremu Administrator powierzy prowadzenie bazy danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Twoich danych z bazy.
Masz prawo do żądania od Administratora Twoich danych osobowych:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.
Administrator danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do newslettera. W razie odmowy podania danych osobowych, zapisanie się do newslettera, a w konsekwencji otrzymywanie informacji o wdrażaniu RPO WL 2014-2020 nie będzie możliwe.

Regulamin zapisu na szkolenia lub spotkania informacyjne

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego/Marszałka Województwa Lubelskiego, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w rekrutacji, a następnie w szkoleniu/konferencji/spotkaniu informacyjnym, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (art 6. ust. 1 lit. a [9 ust. 2 lit. a gdy będą to dane wrażliwe] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1- dalej RODO).
  1. Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych we wskazanym powyżej celu.
  2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest również obowiązek prawny ciążący na Administratorze w zakresie archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)[9 ust. 2 lit. j gdy dane wrażliwe].
  3. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w wypadku zaistnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) [art. 9 ust. 2 lit. f gdy dane wrażliwe].
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1. - podmiot zarządzający stroną internetową, który zbiera dane osobowe w formularzach rejestracyjnych;
  2. -podmiot przygotowujący certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencjach/szkoleniach/spotkaniach informacyjnych.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez czas trwania szkolenia/konferencji/spotkania informacyjnego, a także przez okres archiwizacji zgodny z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
 5. Masz prawo do żądania od Administratora Twoich danych osobowych:
  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. usunięcia Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji w której są one przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze w zakresie archiwizacji lub gdy ich przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Administratora,
  4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. przenoszenia Twoich danych osobowych do innego Administratora, gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
  6. Ponadto, gdy dane przetwarzane są w wypadku zaistnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń Administratora, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyrażoną na podstawie art 6. ust. 1 lit. a RODO, kontaktując się z Administratorem danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i umożliwienia uczestnictwa w planowanych szkoleniach/konferencjach/spotkaniach informacyjnych. W razie odmowy podania danych osobowych udział w rekrutacji oraz uczestnictwo w konferencjach/szkoleniach/spotkaniach informacyjnych nie będzie możliwe.
 9. Administrator danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry