Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Instytucja Zarządzająca część swoich kompetencji związanych z realizacją wybranych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 przekazuje Instytucjom Pośredniczącym (IP).

Funkcję IP pełnią następujące jednostki:

 1. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 3. Miasto Lublin (Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

Wymienione Instytucje Pośredniczące wykonują zadania związane z wdrażaniem następujądzych działań:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

 • Działanie 1.2 Badania celowe
 • Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
 • Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacji badań
 • Działanie 1.5 Bon na patent
 • Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe
 • Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe
 • Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku
 • Działanie 3.5 Bon na doradztwo
 • Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
 • Działanie 3.9 Udział w targach i misjach
 • Dzaiałanie 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast subregionalnych
 • Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
 • Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
 • Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

 • Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa
 • Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
 • Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Miasto Lublin (Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

 • Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczosci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 11.6 Ekonomia społeczna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry