Przeskocz do treści Przeskocz do menu

W tej części znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (KM RPO), w szczególności sposobu wyboru przedstawicieli do jego składu, zasad działalności oraz informacje dotyczące posiedzeń Komitetu tj. treść podejmowanych uchwał oraz protokoły.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 to niezależny organ pełniący funkcję doradczo-opiniodawczą, powoływany przez Instytucję Zarządzającą RPO. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji jako Członkowie, ponadto w jego pracach biorą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący funkcję doradczą. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także, w charakterze obserwatorów, reprezentanci innych instytucji zaangażowanych w system realizacji RPO WL. Szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania Komitetu określa jego Regulamin, którego zapisy wynikają z obowiązujących wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Bardzo ważne informacje

Obsługą prac Komitetu Monitorującego zajmuje się sekretariat, działający w ramach Departamentu Zarządzania RPO.

Skontaktuj się z sekretariatem Komitetu Monitorującego RPO. Dane kontaktowe: tel. (81) 44 16 542, e-mail: sekretariatkmrpo@lubelskie.pl.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry