Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Dzięki realizacji projektu 135 osób w wieku 50+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zostanie objętych usługami społecznymi oraz całodobową usługą monitoringu systemem przywoławczym (teleopieka) w ich miejscu zamieszkania. Usługa ta będzie ważnym elementem wspierającym usługi opiekuńcze, gdyż zapewni szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie do teleopieki (135 sztuk), tzw. „bransoletki życia”, które będą wypożyczane poszczególnym osobom zainteresowanym udziałem w projekcie. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z pierwszej pomocy oraz warsztaty zapobiegające niepożądanym zjawiskom w zachowaniu ludzi starszych, prowadzące do ich wykluczenia z lokalnej społeczności, redukujące przypadki niedostosowania społecznego oraz zwiększające szansę na ponowne podjęcie aktywności społecznej.

Beneficjent: Powiat Kraśnicki

Zobacz więcej:

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/758799/

Seniorzy przy wspólnym stole - w tle roll-up z hasłem projektu Czerwony Guzik
Czerwony guzik - zajęcia integracyjne dla seniorów
Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry