Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Celem projektu było:

  • podniesienie w klasach I, II, III. LO1 i LO3 kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędych na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć z zakresu matematyczno-przyrodniczych oraz j. obcych i zajęć dodatkowych z robotyki i programowania oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów technikum;
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie korzystania z nowoczych metod i technologii ICT i podniesienie kwalifikacji poprzez studia pod.kursy kwlifikacyjne i szkoleniowe;
  • rozwój właściwych postaw poprzez organizację i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologicznej, stworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce dla uczniów;
  • wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i TIK dla 3 szkół;
  • utworzenie pracowni międzyszkolnej dla uczniów szkół PK i udziału w zajęciach laboratoryjnych.

Beneficjent: Powiat Kraśnicki

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry