Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Przedmiotem projektu była rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 ( Piotrków - Wysokie ) o długości 17,162 km. Projekt miał na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej rejonu oraz całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiększyła się przepustowość drogi, a sprawniejszy system transportowy, ułatwił dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Projekt przyczynił się do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału rozwojowego okręgu, usprawnił połączenia komunikacyjne, co w konsekwencji wpłynęło na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Oprócz powyższego nastąpiła poprawa jakości drogi, co dało bodziec do zwiększenia mobilności mieszkańców.

Realizowana inwestycja wpłyneła korzystnie na wszystkie grupy użytkowników korzystających z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców, studentów, obecnych i potencjalnych inwestorów oraz turystów.

Beneficjent: Województwo Lubelskie

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry