Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Wdrożenie wyników prac B+R przez ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" S.A. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnej grupy produktowej Plastomix

Projekt zakłada wykonanie działań inwestycyjnych w celu rozbudowy istniejącego działu B+R oraz doposażenia laboratorium w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie nowych badań. Zaplanowano zakup nowych urządzeń: linia do wytłaczania tworzyw poliolefinowych, linia do wytłaczania tworzyw technicznych PET, poliamidowych, urządzenie do wytłaczania folii z nadmuchem, wagosuszarki, wagi analitycze, klimatyzacja, urządzenie myjące, laptopy. Obecnie firma skupia się na wykonywaniu badań jakościowych, oceniających wpływ receptury na właściwości wyrobu finalnego jedynie na potrzeby własne. Wśród nich wyróżnia się: badania reologii tworzyw sztucznych, badanie wpływu dodatków na reologię tworzyw sztucznych, badania lepkości płynów, badania przepuszczalności promieni UV i widma widzialnego, badania koloru, badania stopnia odbicia promieni UV i widma widzialnego, badania dyspersji cząstek stałych w polimerze, badanie stopnia degradacji termicznej poliolefin, badanie stopnia zanieczyszczenia polimerów przez cząstki stałe, badanie wpływu promieniowania UV na trwałość koloru, badanie kompatybilności tworzyw i kompozytów.

W skutek realizacji projektu firma chce poszerzyć ofertę, wykonując dodatkowo: badania wpływu promieniowania UV na trwałość zawartości opakowań, badania przepuszczalności promieniowania UV-VIS, badania bakteriostatyczności tworzyw z nanocząstkami srebra, miedzi, badania przepuszczalności membran, badania mechaniczne regranulatów, badania fotokatalityczności tworzyw z nanobielą tytanową.

Poszerzona oferta skierowana będzie do podmiotów z branży tworzyw sztucznych (rury, profile, folie) oraz branży ujętych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, głównie: Technologie inżynierii medycznej, Produkty Chemii Specjalistycznej i Inżynierii Środowiska, Minimalizacja Wytwarzania Odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów oraz wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

Beneficjent: ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA

maszyna produkcyjna

budynki firmy Permedia z lotu ptaka

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry