Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Wykaz gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego jest dokumentem przyjmowanym drogą uchwały przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Znajdują się w nim programy rewitalizacji, które zostały uchwalone w gminach województwa lubelskiego, przedłożone do oceny w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL, a następnie pozytywnie zweryfikowane przez członków Zespołu do spraw rewitalizacji. Umieszczenie projektu w Wykazie jest warunkiem ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WL 2014-2020.

Wykaz został stworzony w kwietniu 2017 roku, a obecnie obowiązuje jego dwudziesta czwarta wersja z 26 maja 2020 roku. Znajdują się w nim aktualnie 133 programy rewitalizacji, zarówno przygotowane w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji, jak i Ustawę o rewitalizacji. W Wykazie ujmuje się: nazwę gminy, powiat, tytuł programu rewitalizacji, jego podstawę prawną, a także wskazuje uchwałę gminy dotyczącą przyjęcia programu oraz jego ewentualnych aktualizacji. Dokument agreguje również odnośniki do programów rewitalizacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych gmin.

UWAGA! Aktualizacja procedury oceny!

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. przyjął uchwałę Nr CXL/2749/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zatwierdzenia Procedury oceny programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wprowadzone zmiany dot. m.in. sposobu aktualizacji oraz oceny programu rewitalizacji wpisanego do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego.

Załączniki
  1. Plik PDF Wykaz gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego pdf , 639,62 kB
  2. Plik PDF Procedura oceny programów rewitalizacji [wersja PDF] pdf , 3,49 MB
  3. Plik tekstowy Procedura oceny programów rewitalizacji [wersja DOCX] docx , 139,17 kB
  4. Plik PDF Wykaz zmian pdf , 6,72 MB
  5. Plik PDF Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich województwa lubelskiego [wersja PDF] pdf , 376,09 kB
  6. Plik tekstowy Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich województwa lubelskiego [wersja DOCX] docx , 132,42 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry