Przeskocz do treści Przeskocz do menu

W celu wsparcia działań związanych z obsługą projektu od chwili złożenia wniosku o dofinansowanie aż do momentu rozliczenia wydatków poniesionych w projekcie wykorzystywane są dedykowane systemy informatyczne.

1. Etap aplikowania o Fundusze Europejskie w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Lokalny System Informatyczny do obsługi RPO udostępniony za pośrednictwem serwisu internetowego, podzielony został na dwie części w zależności od funduszu - EFRR i EFS.

Beneficjenci EFRR za pomocą systemu LSI2014 dostępnego pod adresem URL: https://lsi2014.lubelskie.pl mogą:

 • wypełnić i złożyć w formie elektronicznej wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru EFRR;
 • obsługiwać składane pakiety zawierające formularze wraz z załącznikami do momentu podpisania umowy;
 • odbierać i wysyłać oficjalną korespondencję (wersja elektroniczna) w ramach złożonego projektu (z instytucją organizującą konkurs).

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika LSI2014.

Beneficjenci EFS za pomocą systemu LSI2014EFS dostępnego pod adresem URL: https://lsi2014efs.lubelskie.pl mogą:

 • wypełnić formularz wniosku w ramach ogłoszonego naboru EFS celem przesłania w systemie do właściwej instytucji;
 • pobrać wniosek o dofinansowanie celem wydruku i przedłożenia wersji papierowej do właściwej instytucji;
 • dokonywać wymaganych przez właściwą instytucję korekt i/lub uzupełnień formularza wniosku w ramach prowadzonych z Beneficjentem negocjacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika LSI2014EFS.

2. Etap rozliczania projektu

Centralny system teleinformatyczny jest prowadzony na poziomie krajowym i wspiera realizację wszystkich programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Z systemem centralnym połączone są lokalne systemy informatyczne, prowadzone w ramach poszczególnych programów. Umowa o dofinansowanie zawarta w ramach RPO WL 2014-2020 zobowiązuje beneficjenta do rozliczania realizowanego projektu za pomocą aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego - SL2014.

Beneficjenci EFRR i EFS za pomocą systemu SL2014 dostępnego pod adresem URL: https://sl2014.gov.pl mogą:

 • obsługiwać projekt od momentu podpisania umowy;
 • składać wnioski o płatność;
 • kontaktować się z instytucją odpowiedzialną za działanie, z którego dofinansowana jest realizacja danego projektu.

Beneficjenci uzyskują dostęp do SL2014 w momencie rejestracji ich umowy/decyzji o dofinansowaniu w systemie przez instytucję udzielającą wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z multimedialną Instrukcją beneficjenta SL2014.

Dobre rady

Zalecamy, aby otwierać instrukcję w najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www oraz wyczyścić pamięć cache przeglądarki.

W przypadku problemów technicznych dotyczących działania SL2014 należy zgłaszać je na adres e-mail:

3. Narzędzie do monitorowania wskaźników ADU_EFS

Bardzo ważne informacje

Dotyczy wyłącznie beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Ułatwiając beneficjentom monitorowanie wskaźników w trakcie realizacji projektu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS, służącą do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w oparciu o wyeksportowany z SL2014 plik formularza uczestników projektu.

Załączniki

 1. Plik PDF Podręcznik Beneficjenta SL2014 - EFS pdf , 10,00 MB
 2. Plik PDF Podręcznik Beneficjenta SL2014 - EFRR pdf , 7,97 MB
 3. Plik PDF Załącznik pdf , 665,43 kB
 4. Plik arkusza kalkulacyjnego Aplikacja ADU EFS 2.6 xls , 909,00 kB
 5. Plik arkusza kalkulacyjnego Narzędzie do weryfikacji 1.1 xls , 81,50 kB
 6. Plik PDF Szczegóły dotyczące aplikacji ADU EFS pdf , 288,50 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.