Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCII/4113/2013 z 1 października 2013 roku zatwierdził projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt nowego RPO WL powstał w toku prac nad wstępnym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, 28 maja 2013 r. (uchwała nr CLXXVIII/3677/2013).

W projekcie RPO WL 2014-2020 uwzględniono:

  • wyniki konsultacji Wstępnego projektu... z Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego;
  • wyniki konsultacji społecznych Wstępnego projektu..., przeprowadzonych w dniach 2 lipca - 16 sierpnia br. za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl;
  • wyniki warsztatów tematycznych przeprowadzonych w ramach trwającej obecnie ewaluacji ex-ante projektu programu;
  • zapisy projektu Linii demarkacyjnej z 18 czerwca 2013 r., określającej podział wsparcia pomiędzy poziom krajowy i regionalny;
  • nowe ustalenia i rozstrzygnięcia, podjęte w procesie programowania wsparcia ze środków unijnych w przyszłej perspektywie finansowej;
  • nowy wzór treści programu operacyjnego, wymagany przez Komisję Europejską.

W związku z rekomendacjami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie struktury programów operacyjnych, zmodyfikowano konstrukcję Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 w stosunku do Wstępnego projektu... z 28 maja 2013 roku, stosując założenie: jeden cel tematyczny - jedna oś priorytetowa.

Kolejnym etapem prac nad programowaniem nowej perspektywy finansowej jest poddanie projektu dokumentu szerokim konsultacjom społecznym zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Załączniki

  1. Plik PDF Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pdf , 2,27 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry