Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Łącznie z upublicznieniem wstępnego projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego rozpoczynamy jego konsultacje społeczne. Uwagi i propozycje zmian w dokumencie prosimy przesyłać na specjalnym kwestionariuszu do 16 sierpnia 2013 roku.

Informujmy o rozpoczęciu konsultacji społecznych wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej - www.rpo.lubelskie.pl - od 2 lipca do 16 sierpnia 2013 roku.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres:

konsultacje-rpo2014-2020@lubelskie.pl do 16 sierpnia 2013 roku (włącznie).

UWAGA: OPINIE I UWAGI ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Po zakończeniu I etapu konsultacji społecznych oraz po przeanalizowaniu wszystkich opinii, propozycji i uwag zgłoszonych w czasie ich trwania, przygotowana zostanie kolejna wersja projektu przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy, na adres: katarzyna.jedruszczak@lubelskie.pl lub telefoniczny: (81) 44-16-733.


Najważniejsze informacje:

Konsultacjom społecznym poddany jest wyłącznie Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i do jego treści i zapisów można zgłosić uwagi lub propozycje,

Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych [link] i przesłać go drogą elektroniczną, na adres: konsultacje-rpo2014-2020@lubelskie.pl, w terminie od 2.07 do 16.08.2013 roku (włącznie),

II etap konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 rozpocznie się po ustaleniu linii demarkacyjnej, czyli granicy która powie, które typy projektów będą mogły być dofinansowane z programów regionalnych, a które będą mogły liczyć na wsparcie z środków dostępnych w programach krajowych,

Na podział środków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 miały wpływ limity nałożone przez Komisję Europejską, znane pod pojęciem tzw. ring-fencingów.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry