Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Za nami 10. posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (KUP). Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania był stan realizacji programów unijnych w Polsce oraz postęp prac nad Umową Partnerstwa i programami na lata 2021-2027. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła o wykorzystaniu pieniędzy unijnych na lata 2014-2020 podkreślając, że województwo lubelskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem kontraktacji i certyfikacji programów regionalnych. Ponadto poznaliśmy stan prac nad nową perspektywą finansową, który przedstawił Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

10. posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 odbyło się 17 listopada 2021 r.

- Dynamiczny rozwój naszego kraju, wspierany przez Fundusze Europejskie, jest widoczne w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Projekty finansowane z pieniędzy unijnych i krajowych zwiększają konkurencyjność i innowacyjność naszej gospodarki - mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister przypomniał, że ostatnie dwa lata były szczególni trudne ze względu na pandemię COVID-19. Wpłynęła ona na wszystkie dziedziny naszego życia, w tym także na wdrażanie funduszy unijnych.

grafika przedstawiająca stan certyfikacji zgodnie z zasadą n+3 dla regionalnych programów operacyjnych. Lubelskie jest na 1 miejscu

Polska na tle Unii Europejskiej, Lubelskie na tle innych regionów

Jesteśmy jednym z liderów, jeżeli chodzi o tempo refundacji pieniędzy unijnych w ramach polityki spójności 2014-2020. UE przekazała nam już 51 miliardów euro, czyli prawie dostępnych dla Polski środków. Daje to nam czwarte miejsce w Unii Europejskiej.

- Dzięki tak zaawansowanemu postępowi wdrażania możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość i w coraz większym stopniu koncentrować się na wyzwaniach związanych z wdrażaniem kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027 - mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jeżeli chodzi o regiony to tutaj liderem jest Województwo Lubelskie, które obecnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem kontraktacji programu regionalnego oraz najsprawniej certyfikuje unijne wsparcie. Taki stan rzeczy to efekt ciężkiej pracy naszych Beneficjentów oraz instytucji zarządzającej i wdrażających Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Poniżej prezentujemy grafikę z prezentacji Wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak:

Grafika przedstawiająca stan certyfikacji i kontraktacji dla regionalnych programów operacyjnych. Lubelskie jest na 1 miejscu

Intensywnie przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej UE

W trakcie spotkania Wiceminister Waldemar Buda podkreślił, że prace nad Umową Partnerstwa (UP) na lata 2021-2027 są już bardzo zaawansowane. Projekt UP był szeroko konsultowany i w tej chwili jest w procesie zatwierdzania przez Radę Ministrów.

- Przeprowadziliśmy już nieformalny dialog z KE, który pozwolił ukierunkować prace nad dokumentem i lepiej przygotować się do formalnych konsultacji po zatwierdzeniu dokumentu przez rząd - dodał wiceminister Waldemar Buda.

Czym zajmuje sie komitet?

Komitet koordynuje realizację wszystkich programów ujętych w Umowie Partnerstwa i sprawdza, czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty. KUP jest głównym organem wspierającym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w procesie wykorzystywania środków Unii Europejskiej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. W trakcie spotaknia omówiono również strategię promocji funduszy unijnych w nowej perspektywie.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry