Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Opiewający na kwotę blisko 340 mln zł projekt Gminy Lublin p.n. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dzięki zwiększeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego dofinansowania unijnego, zyskał dodatkowe 1,46 mln zł. W dniu 28 lutego 2024 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk podpisali aneks w tym zakresie do umowy o dofinansowanie projektu. Dzięki podpisanemu aneksowi do umowy o dofinansowanie projektu kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi obecnie prawie 197 mln zł.

Przypomnijmy, że Miasto Lublin zrealizowało tę inwestycję w ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uroczyste otwarcie obiektu, które miało miejsce 12 stycznia 2024 r. było historycznym momentem, na który wszyscy mieszkańcy regionu z niecierpliwością czekali od dawna. Więcej na temat tego wydarzenia. Dworzec Lublin zintegruje transport kolejowy i autobusowy, busowy i miejski, stając się centrum komunikacyjnym regionu. Od początku lutego przenoszą się tu kolejni przewoźnicy. Zarząd Województwa Lubelskiego wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stoją przy tak dużej inwestycji, postanowił po raz ósmy zwiększyć dofinansowanie projektu o dodatkowe 1,46 mln zł z Funduszy Europejskich. Łączne zwiększenie dofinansowania dla tej inwestycji wyniosło 23,18 mln zł w stosunku do wartości wskazanej w umowie zawartej w dniu 24 września 2020 r.

Dworzec Lublin to wizytówka naszego regionu oraz przykład nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i architektonicznych. Realizacja tego przedsięwzięcia wiąże się z rosnącymi kosztami i okazała się droższa niż przewidywano, a możliwości finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pozwalają na dodatkowe dofinansowanie. Jako Zarząd Województwa Lubelskiego postanowiliśmy dodatkowe pieniądze z Funduszy Europejskich skierować właśnie na ten projekt, bo warto inwestować w Dworzec Lublin. To dla wszystkich jakościowa zmiana komunikacyjna i korzyść dla mieszkańców i turystów - Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Nowoczesna inwestycja

Dworzec Lublin stanowi w pełni funkcjonalny węzeł, integrujący transport wewnętrzny miasta z transportem regionalnym i dalekobieżnym. To jedna z największych inwestycji, która połączy wszystkie dotychczas realizowane przez Miasto Lublin zadania transportowe i drogowe. W ramach inwestycji, wokół obiektu powstał również zupełnie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Sercem całej inwestycji jest budynek dworca, który obsługuje autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej.

Zrealizowany projekt obejmował:

 • budowę inteligentnego, proekologicznego budynku Dworca Metropolitalnego, posiadającego m.in. hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, kasy, małą gastronomię, punkty informacyjne, wraz z podziemnym parkingiem;
 • budowę peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej, jak również budowa wewnętrznych dróg dojazdowych oraz zagospodarowanie zieleni;
 • wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, związanych z kompleksową obsługą pasażerów.

Na obszarze objętym inwestycją (blisko 28,9 tys. m²) powstało łącznie m.in:

 • 13 stanowisk dla komunikacji miejskiej,
 • 53 stanowiska dla autobusów komunikacji dalekobieżnej i regionalnej,
 • 4 stanowiska ładowania autobusów elektrycznych,
 • 122 miejsca postojowe dla autobusów i busów,
 • 166 miejsc postojowych w obiektach „Park&Ride",
 • 67 stanowisk postojowych w obiektach „Bike&Ride”,
 • 11 stanowisk postojowych w obiektach „Kiss&Ride”,
 • 4,19 km wybudowanych/przebudowanych linii trolejbusowych,
 • 1,85 km wybudowanych/przebudowanych linii autobusowych,
 • 1,3 km wybudowanej infrastruktury rowerowej.

Szacuje się, iż w rezultacie projektu, liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej wyniesie rocznie 3 939 016, liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” rocznie wzrośnie do 31 755, natomiast liczba rowerzystów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" sięgnie 6 114. Dodatkowa korzyść dla regionu to spadek emisji gazów cieplarnianych. Przewiduje się, że rocznie zmniejszy się o 170,35 tony równoważnika CO2.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)