Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Gospodarzem dwóch spotkań, które odbyły się w dniu 15 września 2021 roku, w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 był Chełm. W ich trakcie omówiono projekt programu, zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano informacje dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Przedstawili założenia nowego programu

Pierwsze spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta w Chełmie, a kolejne skierowane do przedsiębiorców, w Chełmskim Domu Kultury. Oba spotkania otworzyła Dorota Cieślik, Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, która przywitała zgromadzonych gości. Z kolei, Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego na spotkaniach podkreślał wagę procesu konsultacji społecznych projektu programu i istotę tego wsparcia w naszym regionie.

W Urzędzie Miasta w Chełmie Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przedstawiła główne założenia nowego programu, a także informacje nt. procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Podczas spotkania dla przedsiębiorców w Chełmskim Domu Kultury, część dotyczącą procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz głównych założeń programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, przedstawiła Magdalena Urbankiewicz-Staszczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Wsparcie w ramach EFRR

W Urzędzie Miasta w Chełmie prezentację dotyczącą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawili Katarzyna Mazurek z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Robert Chmura, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Obecni na sali goście poznali poszczególne priorytety programu z podziałem na obszary:

  • badań i innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (Priorytet I Badania naukowe i innowacje; Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa),
  • środowiska i transportu (Priorytet III Ochrona środowiska i klimatu; Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii; Priorytet V Zrównoważony system transportu),
  • infrastruktury społecznej (Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej),
  • rozwoju zrównoważonego terytorialnie (Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie).

Przedsiębiorcom, obecnym w Chełmskim Domu Kultury, prezentację dotyczącą wsparcia przedsiębiorczości w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiła Natalia Świacka, Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Kajetan Kościk, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Natomiast kwestie dotyczące założeń instrumentów finansowych przedstawił Krzysztof Borys z Oddziału Programowania RPO.

Wsparcie w ramach EFS +

Kolejnym punktem spotkań było przedstawienie wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. W Urzędzie Miasta w Chełmie prezentowali je Marek Neckier, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Małgorzata Pracownik, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Natomiast w Chełmskim Domu Kultury, zakres wsparcia przedsiębiorczości w ramach
EFS + przedstawili, Radosław Dąbrowski z Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Iwona Jachowicz, Naczelnik Wydziału Naboru i Pomocy Technicznej RPO WL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaś udział w nich brali przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Spotkania w innych powiatach

Informujemy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie do 16 września br. będą prezentowali założenia projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się w zakładce Poznaj program na lata 2021-2027.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry