Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Dzięki wsparciu funduszy europejskich siedem kolejnych samorządów zamontuje energooszczędne oświetlenie na swoich ulicach. Chodzi o gminy Radecznica, Kąkolewnica, Ulan-Majorat, Lubartów, Rudnik, Siennica Różana oraz miasto Radzyń Podlaski. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył władzom tych samorządów umowy na realizację zadań dotyczących efektywności energetycznej. Warto dodać że chodzi o projekty o łącznej wartości ponad 12,3 mln, z czego blisko 8,4 mln zł to wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pamiątkowe zdjęcia z wręczenia umów w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. W wręczeniu udział wzięli: Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Ryszard Szczygieł Radny Województwa Lubelskiego, Anna Brzyska Dyrektor DZ RPO UMWL, Piotr Budyńczuk Dyrektor DW EFRR, samorządowcy z gminy Radecznica, Kąkolewnica, Ulan-Majorat, Lubartów, Rudnik, Siennica Różana oraz miasta Radzyń Podlaski.

Bezpiecznie na drogach

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica to nazwa projektu, który zostanie zrealizowany przez tamtejszy samorząd. W jego ramach zostanie wspartych 281 sztuk energooszczędnych punktów świetlnych. Ma to na celu poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii oraz przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach. Koszt tej inwestycji to lekko ponad 580 tys. zł (ponad 401 tys. zł to wsparcie z UE).

Budowa energooszczędnego oświetlenia w gminie Lubartów - II etap to nazwa projektu wartego prawie 1 mln zł (wsparcie z UE to blisko 670 tys. zł). Zakres inwestycji obejmuje wsparcie 71 sztuk energooszczędnych punktów świetlnych. Projekt obejmuje m.in. budowę wydzielonego oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 19 w miejscowości Łucka-Kolonia czy budowę wydzielonego oświetlenia drogi powiatowej nr 1545L w miejscowości Nowodwór-Piaski. Główny cel tego projektu to poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa na obszarze gminy Lubartów.

Kompleksowa modernizacja wyeksploatowanych lamp rtęciowych i sodowych (łącznie 1528 szt.) na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED (z indywidualnym system sterowania mocą opraw i monitoringiem działania) to główne założenia projektu realizowanego przez Radzyń Podlaski. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie miasta. Koszt projektu pt. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski wynosi ponad 3 mln zł (wsparcie z UE to przeszło 2 mln zł).

W Kąkolewnicy przeprowadzona zostanie wymiana istniejących wyeksploatowanych opraw sodowych i rtęciowych na energooszczędne oprawy typu LED (1003 szt.). Ponadto wdrożone zostanie oprogramowanie zarządzające sterowaniem oświetlenia oraz zapewnione będzie utrzymanie transmisji przesyłanych danych z 72 sterowników zainstalowanych w szafkach oświetlenia ulicznego. Jak czytamy w projekcie jego głównymi celami są: poprawa bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska naturalnego. Wartość inwestycji o nazwie Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kąkolewnica pochłonie przeszło 1,4 mln zł (wsparcie z UE to blisko 1 mln zł).

Oszczędnie w gminach

Dwie umowy wręczono dzisiaj gminie Ulan Majorat. Pierwsza dotyczy projektu pt. Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat o wartości ponad 2,3 mln zł (wsparcie z UE to przeszło 1,5 mln zł). Jego główne zadanie to dobudowa nowych linii i punktów oświetleniowych (256 szt.) na terenie samorządu z zastosowaniem technologii LED (229 szt.) oraz technologii solarnej (27 szt.). Nowe punkty będą montowane w pasach dróg publicznych i ciągach pieszo-jezdnych. W zakres projektu wchodzi również montaż skrzynek z urządzeniami do kompensacji mocy oraz elementy konstrukcyjne, montażowe, przyłączeniowe niezbędne do pracy nowopowstałej infrastruktury w sieci energetycznej oraz w systemie sterowania. Drugi projekt o wartości przeszło 2,4 mln zł (dofinansowane z UE to ponad 1,6 mln zł) nosi nazwę Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat. Polegać on będzie na wymianie istniejących opraw sodowych/rtęciowych (627 szt.) na energooszczędne i oparte na nowoczesnych technologiach oświetlenia (w tym także 551 szt. wysięgników), wraz z montażem systemu inteligentnego zarządzania i sterowania oświetleniem. Co ważne przebudowane będą również układy pomiarowe oraz kompensacyjne. Głównym celem projektów jest wdrożenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej, co wiązać się będzie ze zmniejszeniem zużycia energii.

Gmina Rudnik zrealizuje projekt obejmujący budowę opraw oświetleniowych (montaż 107 szt. nowych opraw LED na istniejących słupach), wraz z montażem systemów inteligentnego sterowania w szafach przy punktach pomiaru energii. Realizacja tych zadań przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii oraz obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Realizacja projektu pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik wyniesie ponad 680 tys. zł (wsparcie z UE to 460 tys. zł).

Ostatnia wręczona dzisiaj umowa dotyczy projektu pt. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana. Jego wartość to blisko 900 tys. zł (a z UE pochodzi ponad 614 tys. zł). Ta kwota pozwoli na wymianę 360 opraw oświetleniowych (na oprawy typu LED). Ponadto zostanie zamontowanych 7 nowych opraw wraz z wysięgnikami na istniejących słupach w miejscowości Wierzchowiny przy drodze wojewódzkiej nr 843 . Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej oraz do poprawy efektywności energetycznej istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego.

Trzykrotne zwiększenie alokacji

Konkurs w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności ogłoszony w 2019 roku cieszył się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków, Zarząd Województwa Lubelskiego w celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczbie projektów, trzykrotnie zwiększył alokację w konkursie. Ostatnie zwiększenie (uchwalone 25 sierpnia br.) powiększyło pulę konkursu o kwotę ponad 8,58 mln zł, co pozwoliło na wsparcie wspomnianych na wstępie 8 projektów. W sumie na ten cel do beneficjentów trafi dofinasowanie, na które składają się:

  • środki z UE (RPO WL 2014-2020): 58 541 120,58 zł
  • środki BP: 2 424 556,53 zł

Do chwili obecnej w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności (konkursy z 2016 r. i 2019 r oraz projektów pozakonkursowych) realizowanych jest 80 umów na kwotę dofinansowania z UE 106,4 mln zł - to niemial sto procent alokacji na to Działanie z RPO WL 2014-2020. Wszystkie projekty dofinansowane w ramach tego działania zakładają m.in.:

  • wsparcie 50 142,00 szt. energooszczędnych punktów świetlnych;
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 15 026,93 ton ekwiwalentu CO2.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry