Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach zrealizuje innowacyjny projekt polegający na zakupie aparatury stosowanej w uszlachetnianiu ekstraktów roślinnych. Dla laików brzmi to dość tajemniczo, jednak najważniejszy jest fakt, że nowoczesne rozwiązania stosowane przez pracowników Instytutu będą wykorzystywane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz paszowym. Umowę na realizację projektu finansowanego w ramach środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisali 9 czerwca br. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz prof. dr hab. inż. Janusz Igras, dyrektor naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.

Badania i rozwój

„Infrastruktura badawcza do kompleksowych badań nad uszlachetnianiem ekstraktów roślinnych” to nazwa projektu, który opiewa na kwotę blisko 15,5 mln zł. Warto zaznaczyć, że ponad 9,6 mln zł to wsparcie wypłacane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa RPO WL 2014-2020, które ma na celu wzrost aktywności sektora badawczo-rozwojowego w strategicznych dla regionu dziedzinach gospodarki. Takie projekty realizują cele Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020, a w szczególności odnoszą się do zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej do prowadzenia
i komercjalizacji badań w dziedzinach związanych z inteligentnymi specjalizacjami naszego regionu. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie były jednostki naukowe, ujęte
w załączniku do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego.

Nowoczesny sprzęt

Środki w ramach projektu pozwolą na zakup aparatury badawczej do uszlachetniania ekstraktów roślinnych oraz modernizację budynku, w którym zlokalizowana będzie aparatura. Wykorzystanie aparatury przyczyni się do doskonalenia technologii ekstraktów roślinnych, poprawy jakości prowadzonych badań oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

Projekt zakłada:

  • intensyfikację współpracy z przemysłem poprzez opracowanie uszlachetnionych ekstraktów
  • i technologii ich produkcji;
  • intensyfikację współpracy z ośrodkami naukowymi (wspólne granty i projekty badawcze);
  • rozwój kadry naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.

Wykorzystanie w przemyśle

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich stanowi odpowiedź na potrzeby przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego w zakresie uzyskania wysokiej jakości nowych lub udoskonalonych produktów ekstrakcji. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte znaczne korzyści dla gospodarki i społeczności polegające na:

  • pogłębieniu wiedzy w obszarze problematyki uszlachetniania ekstraktów,
  • opracowaniu nowych technologii uszlachetniania ekstraktów roślinnych, w tym nowych metod oczyszczania i rozdziału ekstraktów, analiz surowców i produktów ekstrakcji, podniesienie efektywności, elastyczności oraz niezawodności pracy instalacji, a także poprawa jakości prowadzonych badań oraz ich bezpieczeństwa
  • realizacji nowoczesnych badań przekładających się na innowacje i tym samym poprawa pozycji Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, a w konsekwencji całej polskiej nauki i sektora B+R,
  • rozwój współpracy naukowej z instytucjami zajmującymi się problematyką ekstrakcji nadkrytycznej,
  • dalszy rozwój współpracy z przedsiębiorcami i stymulacja sfery B+R.

Szacuje się, że ze wspartej w ramach projektu infrastruktury badawczej korzystać będzie 10 przedsiębiorstw. Ponadto planuje się, że przy wykorzystaniu wspartej w ramach projektu infrastruktury realizowanych będzie 5 projektów badawczo-rozwojowych. Warto również dodać, że w ulepszonym w ramach projektu obiekcie infrastruktury badawczej pracować będzie 16 naukowców, a wsparte zostanie 1 laboratorium.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry