Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Fundusze Europejskie na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku

Dzięki wsparciu unijnemu miasto Kraśnik odnowi basen na terenie MOSIRu. Chodzi o dofinansowanie na m.in. rozbudowę pływalni oraz zakup dodatkowego wyposażenia. Umowę podpisali 9 lipca br. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Miasta Kraśnik Wojciech Wilk. Środki unijne na to działanie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Założenia projektu

Celem projektu opiewającego na kwotę nieco ponad 25 mln zł (dofinansowanie z UE wynosi 12 mln zł) jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta Kraśnik, a także zwiększenie aktywności społecznej i atrakcyjności miasta i regionu. W sumie ten rewitalizacyjny projekt zakłada:

  • rewitalizację 1,31 ha obszarów,
  • 2 808,40 m2 wyremontowanych lub wybudowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich,
  • wsparcie obiektu infrastruktury zlokalizowanego na rewitalizowanych obszarach,
  • skorzystanie z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej/turystycznej przez 70 000 osób/rok,
  • utworzenie 8 nowych miejsc pracy.

Odnowiona pływalnia

W ramach projektu rozbudowane zostaną m.in.: basen dla dzieci z atrakcjami wodnymi, sauna mokra i sucha, powstanie nowe pomieszczenie dla ratownika i trenera, a także kompleks pomieszczeń szatniowo-sanitarnych dla kobiet i osób z niepełnosprawnością na parterze nowego obiektu.

Dodatkowe wyposażenie i nowa e-usługa

Środki unijne w ramach projektu pozwolą na zakup dodatkowego wyposażenia obiektu m.in. atrakcje basenowe dla placu wodnego, system pomiaru czasu, basenową tablicę wynikową i informacyjną, nowy sprzęt ratowniczy, w tym defibrylator, koła ratunkowe i apteczki pierwszej pomocy oraz sprzęt basenowy i karty obsługowe. Dodatkowo, utworzona zostanie specjalna aplikacja sklepu www, dzięki której będzie możliwość m.in. zakupu biletów, karnetów czy rezerwacji bez wychodzenia z domu.

Środki z RPO na rewitalizację

Projekt pn. Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kraśniku
realizowany jest w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020, którego celem jest m.in. odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich. Projekty w ramach tego Działania obejmują przebudowy, remonty czy modernizacje budynków zdegradowanych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, które wynikają
z programów rewitalizacji. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia są samorządy oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, przedsiębiorstwa społeczne, podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, spółki prawa handlowego (w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki), organizacje pozarządowe oraz MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego).

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry