Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Środki unijne to nie tylko inwestycje m.in. w infrastrukturę, modernizację czy edukację. To także wsparcie z zakresu usług społecznych, a co za tym idzie, troska o osoby starsze, z niepełnosprawnościami i potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. I właśnie dzięki środkom unijnym, w naszym województwie, powstaną nowe miejsca opieki nad seniorami, a także świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wręczył 3 umowy dla Gminy Siemień, Gminy Chodel i Powiatu Kraśnickiego na realizację tych zadań.

Nowe miejsca opieki dla osób niesamodzielnych

Gmina Siemień zrealizuje projekt pn. Klub Seniora w Gminie Siemień opiewający na nieco ponad 979,5 tys. zł, z czego blisko 784 tys. zł pokryją środki unijne. W ramach projektu utworzony zostanie Klub Seniora oraz miejsce świadczenia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Pozwoli to na zapewnienie profesjonalnej opieki 32 osobom niesamodzielnym, wykluczonym, zagrożonym ubóstwem czy wykluczeniem społecznym, a także osobom z niepełnosprawnościami po 60 roku życia.

Gmina Chodel otrzymała ponad 1,1 mln zł środków unijnych na realizację projektu pn. Dzienny Dom Seniora, którego całkowita wartość wyniesie nieco ponad 1,4 mln zł. Dzięki temu utworzony zostanie Dzienny Dom Seniora w Chodlu skierowany do osób powyżej 65 roku życia, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Poza utworzeniem 20 miejsc w ramach Dziennego Domu Seniora, świadczone będą również usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 14 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Za krokiem krok to nazwa projektu, który zrealizuje Powiat Kraśnicki. Wartość zadań wyniesie blisko 1,3 mln zł, z czego nieco ponad 1 mln zł pokryją środki unijne. W ramach tej realizacji, rozszerzona zostanie działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, zapewniającego dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i opiekuńczych. Wsparcie z zakresu usług terapeutycznych kierowane jest do 55 osób wykluczonych czy zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie. Co więcej, świadczone będą również usługi opiekuńcze dla 6 osób w miejscach zamieszkania dla osób, które potrzebują wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu.

Minimalizacja barier społecznych

Wyżej wymienione inwestycje zrealizowane zostaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z zakresu usług społecznych. Łączna wartość tych projektów wyniesie blisko 3,9 mln zł, z czego blisko 3 mln zł pokryją środki z UE. Realizacje te przyczynią się do ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wyłączenie z dostępu do podstawowych usług publicznych osób wykluczonych czy zagrożonych ubóstwem, a także wykluczeniem społecznym. Chodzi zwłaszcza o osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami wymagające szczególnego wsparcia.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry