Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z regionu na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy wymianę źródeł ciepła na urządzenia wykorzystujące OZE. Środki będą wypłacone w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE wpłynęło aż 210 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln zł. Do dofinansowania wybranych zostało wspomniane wyżej 86 projektów o wartości:

 1. łączna wartość projektów: ponad 350,4 mln zł
 2. dofinansowanie z UE: ponad 186,2 mln zł

Warto dodać, że w momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019) roku alokacja na konkurs wynosiła 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską) w dniu 21 kwietnia 2020 r. zwiększył alokację w konkursie do łącznej kwoty ponad 186,2 mln zł.

Dofinansowane projekty zakładają m.in.:

 • wybudowanie 25 656 szt. jednostek wytwarzania energii z OZE,
 • dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej: 119,89 MW,
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 49 186,64 Mg ekwiwalentu CO2/rok.

W ramach konkursu Wnioskodawcy otrzymali wsparcie na zadania polegające głównie na:

 • montażu paneli fotowoltaicznych (13 174 szt. instalacji)
 • montażu kolektorów słonecznych (10 169 szt. instalacji)
 • wymianie źródła ciepła na urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE: pompy ciepła (570 szt.), kotły na biomasę (1743 szt.).

W podziale na powiaty ilość projektów przedstawia się następująco:

 • Powiat lubelski – 10 projektów
 • Powiat łukowski – 10 projektów
 • Powiat bialski – 7 projektów
 • Powiat świdnicki - 7 projektów
 • Powiat tomaszowski – 6 projektów
 • Powiat lubartowski – 6 projektów
 • Powiat puławski – 6 projektów
 • Powiat radzyński – 6 projektów
 • Powiat rycki – 5 projektów
 • Powiat kraśnicki – 4 projekty
 • Powiat parczewski – 4 projekty
 • Powiat zamojski – 4 projekty
 • Powiat łęczyński – 3 projekty
 • Powiat janowski - 3 projekty
 • Powiat opolski – 2 projekty
 • Powiat chełmski – 1 projekt
 • Powiat hrubieszowski – 1 projekt
 • Powiat krasnostawski – 1 projekt

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry