Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Mieszkańcy sześciu samorządów już wkrótce zamontują w swoich gospodarstwach nowoczesne instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. Mowa o gminach Godziszów, Batorz, Potok Wielki, Mełgiew, Rachanie oraz Wilkołaz, które na realizację swoich projektów przeznaczą prawie 23 mln zł (z czego dofinansowanie z UE to ponad 10,5 mln zł). Umowy na realizację 6 projektów w ramach RPO WL 2014-2020 podpisali 21 maja br. wójtowie tych gmin. Województwo Lubelskie reprezentował Marszałek Jarosław Stawiarski.

Łącznie projekty te zakładają m.in. wybudowanie 1 555 sztuk jednostek wytwarzania energii z OZE oraz dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej w wysokości 7,07 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 3 292,40 ton ekwiwalentu CO2.

Dwa projekty w Mełgwi

Mieszkańcy gminy Mełgiew zyskają podwójnie, bowiem władzom udało się uzyskać dofinansowanie na dwa projekty. Pierwszy o nazwie „OZE w gminie Mełgiew I” opiewa na kwotę ponad 5,51 mln zł (dofinansowanie z UE to ponad 2,69 mln zł). Wartość drugiego, pt. „OZE w gminie Mełgiew II”, to ponad 5,48 mln zł (dofinansowanie unijne wynosi ponad 2,63 mln zł).

W ramach projektów zakupione i zainstalowane zostaną pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę oraz ogniwa fotowoltaiczne. Zielone źródła energii montowane będą na budynkach mieszkalnych (elewacja, dach), w przypadku braku możliwości ich montażu na dachu bądź elewacji, panele zostaną zamontowane na gruncie lub budynkach gospodarczych (np. garaż, altana) - z wyłącznym przeznaczeniem produkcji energii na potrzeby mieszkalne gospodarstw domowych. Pierwszy projekt zakłada montaż 380 sztuk instalacji, a w ramach drugiego zamontowanych zostanie 377 sztuk. Warto dodać, że projekty zakładają wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem online.

Współpraca się opłaca

Dwa samorządy gminne połączyły swoje siły w walce o unijne wsparcie na odnawialne źródła energii. Chodzi o gminy Godziszów i Batorz, które otrzymały ponad 2 mln dofinansowania z EFRR na realizację projektu pt. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Godziszów i Batorz – etap III”. Jego wartość to ponad 4,75 mln zł i co ważne skorzysta z niego około 1300 mieszkańców.

Projekt zakłada zakup i montaż 326 sztuk instalacji produkującej odnawialne źródła energii, w tym 287 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz 39 pieców na biomasę. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjną, promocyjną oraz oferował usługi on-line. Warto dodać, że w imieniu dwóch samorządów wniosek o dofinansowanie złożyła gmina Godziszów.

OZE w Potoku Wielkim, Rachaniach i Wilkołazie

„Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki” to nazwa projektu opiewającego na ponad 1,83 mln zł ( ponad 930 tys. zł to wsparcie z EFRR), w ramach którego zakupione i montowane będą urządzenia produkujących energię elektryczną i cieplną w domach jednorodzinnych w gminie Potok Wielki. Obejmuje on zakup i montaż 109 instalacji fotowoltaicznych w systemie on-grid (montowanych na dachu/elewacji budynków) oraz 12 pieców na biomasę.

Gmina Rachanie zrealizuje projekt pt. „Zielona energia w gminie Rachanie” o wartości ponad 3,47 mln zł (dofinansowanie z UE to ponad 1,56 mln zł). Dzięki tej kwocie możliwy będzie zakup i instalacja kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Łączna ilość zamontowanych źródeł OZE na obiektach prywatnych wyniesie 276 sztuk. Samorząd planuje również wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla mieszkańców.

Zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę będą możliwe w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii-dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gminie Wilkołaz”. Jego wartość to ponad 1,83 mln zł (dofinansowanie z EFRR to ponad 730 tys. zł), a łączna ilość zamontowanych źródeł OZE w ramach tej kwoty wyniesie 75 sztuk. Warto wspomnieć, że instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane również na budynkach Szkoły Podstawowej w Marianówce, Szkoły Podstawowej w Ostrowie, Szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Wilkołazie Pierwszym, na hali sportowej oraz na budynku Urzędu Gminy Wilkołaz.

Moda na OZE

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszą się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów Funduszy Europejskich. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE ogłoszonego w 2019 roku wpłynęło aż 210 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln zł. Do dofinansowania (w kwietniu 2020r.) w sumie wybranych zostało 86 projektów. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin. Warto dodać, że w momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019) roku alokacja na konkurs wynosiła nieco ponad 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację w konkursie (do wspomnianej wyżej kwoty ponad 186,2 mln zł).

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry